česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 27. a 28. ledna 2023

(Archivní článek, platnost skončena 13.02.2023 / 09:40.)

Drudé kolo volby prezidenta republiky se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Dne 27. ledna je možné hlasovat od 14.00 do 22.00. Dne 28. ledna bude hlasování probíhat od 8.00 do 14.00.

Na základě ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Hlasovat při volbě prezidenta republiky ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky při Svatém stolci (adresa: Via Crescenzio 91, schodiště B, 1. patro, dveře č. 1, 00193 Řím, Italská republika) mohou státní občané České republiky, kteří dlouhodobě pobývají na území Městského státu Vatikán a jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem nebo čeští občané, kteří se ve dnech voleb nenachází na území České republiky a jsou vybaveni voličským průkazem.

Hlasování bude umožněno voliči, který se do 4. prosince 2022 zapsal do zvláštního seznamu voličů při zastupitelském úřadu České republiky při Svatém stolci nebo voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a to předložením platného cestovního diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu, nebo platného občanského průkazu (§ 19 odst. 4 zákona o volbách). Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Pro 2. kolo prezidentských voleb je lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou do 16.00 hod. dne 20. 1. 2023 a pro osobní podání žádosti o voličský průkaz v místě bydliště na území ČR je lhůta do 25. 1. 2023.

Kandidáti ve druhém kole prezidentských voleb:

Jméno a příjmení č.
Andrej Babiš 7
Petr Pavel   4

 


Aktuální legislativní rámec volby prezidenta republiky:

  • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky

 

prezidentská standarta

prezidentská standarta