монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií 2016

Letní školy slovanských studií (dále jen LŠSS) jsou studijní kurzy českého jazyka pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců a jejich délka se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na obsahu kurzu. Letní školy se uchazeč může zúčastnit buď v rámci stipendia ministerstva nebo jako samoplátce.

Na základě platné bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem (Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže), byla pro rok 2015 mongolským uchazečům přidělena 3 stipendijní místa pro studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (anglicky Faculty of Arts and Philosophy nebo Faculty of Arts). Stipendium pokrývá náklady na výuku, stravu, ubytování a exkurze organizovaná pořadatelskou školou. Výběr kandidátů provádí Ministerstvo školství, kultury a vědy Mongolska.

Termín pro zaslání přihlášek byl stanoven nejpozději na 30. března 2016 s tím, že velvyslanectví ČR v Ulánbátaru musí obdržet vyplněné přihlášky pouze prostřednictvím Ministerstva školství a vědy Mongolska do 10. března 2016.

Svoje přihlášky proto zasílejte přímo na Ministerstvo školství, kultury a vědy Mongolska v dostatečném předstihu.

Samoplátci si veškeré náležitosti vyjednávají přímo s pořadatelskou školou osobně, bez zprostředkování ministerstvem. Svoji přihlášku postupují samoplátci přímo škole dle svého výběru.

Je nutné, aby kandidáti ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí na LŠSS potvrdili příslušné letní škole svou účast prostřednictvím elektronické korespondence i tištěným dopisem. V případě dodatečně nepředvídatelných důvodů znemožňujících účast je nutné, aby tento kandidát ihned informoval odbor mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Magdalena.VillatoroSladkova@msmt.cz) a současně i příslušnou letní školu, aby mohl být obratem kontaktován náhradník.

Informace o přihlašování na jednotlivé kurzy jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných pořadatelských škol i na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Pro občany Mongolska je v platnosti vízová povinnost pro vstup na území České republiky. Podmínky pro podání žádosti a vstupu na území naleznete na našich webových stránkách nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. O vízum je třeba žádat u dostatečném, tj. alespoň dvouměsíčním časovém předstihu prostřednictvím systému VISAPOINT (viz. záložka konzulární a vízové informace).

http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/obecne_vizove_informace/index.html;

http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/index.html;

V příloze naleznete elektronické přihlášky na LŠSS na jednotlivé školy plus jejich informační materiály a souhrnné kontaktní údaje a termíny konání LŠSS v roce 2016 (in English).