english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

7. a 8.10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „zákon“). 
Tento článek podává základní informace pro občany ČR, kteří mají v úmyslu volit na Generálním konzulátu České republiky v Torontu. Vzory hlasovacích lístků politických stran a politických uskupení  (celkem 17) se jmény všech kandidátů v Ústeckém kraji, kam se v zahraničí volí,  naleznete v příloze.

KDY? 7. a 8. října 2021

Vzhledem k časovému posunu se dle § 1 odst. 5 písm. a) zákona uskuteční hlasování na zastupitelských úřadech ČR na území Kanady a USA již ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021, tedy o den dříve než v ČR.  V obou dnech hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času. K odpečetění volební urny, sčítání hlasů a odeslání výsledků Státní volební komisi v ČR ale dochází až v okamžiku uzavření volebních místností v ČR, tedy v Torontu v sobotu 9. října 2021 v 8:00.

KDE? Volební místnost GK Toronto

Adresa: 2 Bloor Street West, # 1500, 15. patro, Toronto, ON, M4W 3E2. Je možné volit pouze osobně.

KDO může volit?

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů GK Toronto nebo držitelé voličského průkazu. Volič se zároveň musí volební komisi prokázat platným pasem ČR nebo platným občanským průkazem ČR. 

KAM volíme? Ústecký kraj.

Státní volební komise dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona ÚSTECKÝ KRAJ krajem, kterému budou při volbách do Poslanecké sněmovny podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Volič tedy v den voleb obdrží na GK Toronto kompletní sadu hlasovacích lístků pro všechny kandidáty a volební uskupení v Ústeckém kraji. Vzory hlasovacích lístků se jmény všech kandidátů naleznete v příloze. V Ústeckém kraji bylo ve stanovené lhůtě zaregistrováno pro volby do PS P ČR celkem 17 kandidátních listin.

 

Další důležitá data

29. srpna 2021 – konečný termín k zápisu do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného u GK Toronto

O zápis do ZSV může občan ČR žijící v oblasti jurisdikce GK Toronto (Alberta, Manitoba, Saskatchewan a většina Ontaria - konkrétní okresy viz odkaz) požádat následujícími způsoby:

1/ osobně na GK Toronto nebo na honorárních konzulátech v naší jurisdikci, tj. na GHK v Calgary nebo HK ve Winnipegu – je nutné předložit doklad o občanství ČR (např. cestovní pas nebo občanský průkaz) a doklad potvrzující bydliště v rámci jurisdikce (např. kanadský řidičský průkaz).

2/ poštovní zásilkou na GK Toronto – k žádosti o zapsání do ZSV je nutné přiložit kopii dokladu o občanství ověřenou notářem, podpis žadatele na žádosti ale ověřen být nemusí! I zde je nutné přiložit doklad o bydlišti v rámci jurisdikce.

Žádost o zapsání do ZSV nemá zákonem daný přesný formulář. Pro lepší přehlednost a vaše pohodlí jsme vypracovali vzor žádosti, který naleznete v příloze.

Od 23. září 2021 do 6. října 2021 (případně do 1. října, viz níže) – možnost získat voličský průkaz

Voličský průkaz budete potřebovat, pokud jste zapsáni v našem ZSV, ale během voleb se budete nacházet v ČR nebo jiné zemi, a přesto se budete chtít voleb zúčastnit. S voličským průkazem lze volit v jakémkoli volebním okrsku v ČR a na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. O voličský průkaz je možné žádat již nyní osobně na GK Toronto (GK ale může voličský průkaz dle zákona vystavovat až od 23. září 2021), a to do 6. října 2021. Pokud budete žádat poštou, musí k nám zásilka doručena do 1. října 2021. O voličský průkaz se v naší jurisdikci žádá pouze na GK Toronto. Žádost, jejíž forma je volná, musí obsahovat notářsky ověřený podpis.

Závěrem

Pokud máte dotazy, které tento článek nezodpověděl, například k vyškrtnutí z ZSV, napište nám na emailovou adresu toronto@embassy.mzv.cz. Do předmětu uveďte VOLBY 2021.

 

Těšíme se, že se s Vámi setkáme 7. nebo 8. října 2021 ve volební místnosti na našem konzulátu. Nezapomeňte si sebou vzít svůj platný pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR! Bez předložení dokladu o občanství volební komisi dle zákona nelze hlasovat.

 

přílohy

Zvláštní seznam voličů, vzor žádosti 27 KB DOC (Word dokument) 7.8.2021

Hlasovací lístky Ústecký kraj, volby do PS P ČR 2021 692 KB PDF (Acrobat dokument) 1.10.2021