english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 - aktuální podmínky pro cestování do Kanady a návrat do ČR

Od 7. září 2021 kanadská vláda znovuotevřela své hranice všem cizincům, kteří jsou plně očkovaní. Níže naleznete přehled podmínek, které je potřeba pro vstup do Kanady splnit.
 

 

VSTUP OBČANŮ ČR NA ÚZEMÍ KANADY

  1. Předložit potvrzení o ukončeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo min. 14 dnů. Potvrzení o ukončeném očkování je potřeba předložit v anglickém nebo francouzském jazyce.
  2. Vakcíny, které jsou v Kanadě uznávány: Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna Spikevax, AstraZeneca Vaxzevria, Janssen (Johnson & Johnson), Medicago Covifenz a Novavax Nuvaxovid. Akceptuje se i kombinace vakcín.
  3. Od 1. dubna 2022 není třeba před plánovaným odletem do Kanady absolvovat žádný test, pokud je cestující plně očkovaný (tj. má min. 2 dávky očkování).  Předvstupní testování se týká pouze cestujících od 5 let, kteří jsou neočkováni či částečně očkováni a mají oprávnění do Kanady vstoupit (kanadští občané, občané s trvalým pobytem v Kanadě, chráněné osoby se statusem uprchlíka a osoby se statusem podle Indian Act). Je třeba u těchto cestujících předložit platný výsledek PCR testu absolvovaného ne více než 72 hodin před plánovaným odletem do Kanady, případně platný výsledek antigenního testu, nejpozději 24 hodin před plánovaným časem odletu do Kanady. Dále je akceptován předchozí pozitivní výsledek testu absolvovaného 10 až 180 dnů před odletem do Kanady. 
  4. Nemít příznaky onemocnění.
  5. Vyplnit formulář ArriveCAN (aplikace nebo web).
  6. Disponovat oprávněním pro vstup do Kanady (viz bod 3).
  7. V případě, že je cestující náhodně vybrán, absolvovat PCR test po příletu do Kanady.

Náhodně vybraní cestující budou testování po příletu (random arrival testing). Testování bude probíhat mimo prostory letiště. 

Neočkovaní cestující s oprávněním vstupu do Kanady (kanadští občané, osoby s trvalým pobytem, chráněné osoby se statusem uprchlíka či osoby se statusem podle Indian Act, budou i nadále testováni při příjezdu a 8. den, dále musí zůstat v karanténě po dobu 14 dnů.

Od 15. 1. 2022 tedy stále platí zákaz vstupu na území Kanady všem cizincům, vč. českých občanů, bez ukončeného očkování.

Povinnost být plně očkován je pozastavena pouze pro cestující, kteří cestují po Kanadě vnitrostátními lety a lety do mezinárodních destinací. Upozorňujeme, že přerušení povinnosti být plně očkován pro uvedené lety je považováno pouze za dočasné; pokud se objeví nová varianta onemocnění COVID-19, mohou být původní omezení znovuobnovena.

OČKOVANÉ OSOBY

Plně očkované osoby vč. občanů ČR mohou vstoupit do Kanady za předpokladů uvedených v bodě 1.

TESTOVANÉ OSOBY

Od 1. dubna 2022 není třeba, aby plně očkovaný cestující absolvoval předvstupní testování. Předvstupní testování se týká pouze cestujících, kteří nejsou očkovaní a mají oprávnění vstupu do Kanady (tj. kanadští občané, osoby s trvalým pobytem, chráněné osoby se statusem uprchlíka či osoby se statusem podle Indian Act).

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě prodělaného onemocnění COVID-19 se cestující musí prokázat min. 2 dávkami akceptovaného očkování. V případě, že cestující má pouze 1 dávku (kromě vakcíny Janssen), není považován za plně očkovaného jedince. Pouze potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 není dostačující ke vstupu do Kanady. 

Po prodělaném onemocnění COVID-19 a v případě bezpříznakovosti, je možné se prokázat pozitivním absolvovaným testem, který musí být proveden mezi 10 až 180 dny před odletem do Kanady. Pokud bude Váš pozitivní test akceptován,  není třeba se podrobit vstupnímu testu 8. den po příletu do Kanady.

DĚTI

Pokud se cestující kvalifikuje jako plně očkovaný, jeho neočkované nebo částečně očkované děti musí při vstupu do Kanady splňovat specifické požadavky. Děti do 5 let věku nemusí být očkovány a nemusí se podrobit žádnému předvstupnímu testování. Děti od 5  do 11 let v doprovodu plně očkovaného cestujícího nemusí absolvovat předvstupní test. Děti od 5 do 11 let jsou vyjmuty z karanténních opatření. Musí ale dodržovat povinnost nošení roušky ve veřejných institucích (vč. školy) po dobu 14 dnů od vstupu do Kanady.

Mladiství ve věku od 12 do 17 let musí absolvovat po příletu do Kanady 14denní karanténu, dále předvstupní testování, testování 1. a 8. den po příletu do Kanady a to i za předpokladu, když jsou doprovázení cestujícím (rodičem), který je plně očkován.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Od 21. listopadu 2020 je povinností pro cestující si před odletem do Kanady stáhnout a vyplnit on-line aplikaci ArriveCan.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Konkrétní restriktivní opatření se liší napříč Kanadou, neboť důležitou roli hrají rozhodnutí jednotlivých provinčních vlád.

Veškeré oficiální informace související s šířením onemocnění COVID-19 v Kanadě naleznete na webové stránce Úřadu pro veřejné zdraví (Public Health Canada).

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Od 19. března 2020 je nařízeno všem leteckým společnostem (jak v případě mezinárodních, tak vnitrostátních letů) vyloučit z přepravy všechny cestující, včetně kanadských občanů, se symptomy koronavirového onemocnění. Pro osoby cestující letecky do Kanady a v rámci vnitrostátních letů v Kanadě je povinnost nosit ochrannou roušku, a to i při pohybu v tranzitním prostoru.

TRANZIT

Kanada umožnuje tranzit přes své území všem cestujícím, tedy i českým občanům, kteří mají platnou palubní vstupenku do cílové destinace.

Českým občanům, kteří buď přilétají do Kanady, či budou využívat k tranzitu kanadské mezinárodní letiště, připomínáme povinnost mít kromě platné palubní vstupenky i platnou elektronickou registraci:  Electronic Travel Authorization (eTA).

Při tranzitu se na cestující nevztahuje příjezdové  testování PCR nebo antigenním testem, protože cestující neopouští tranzitní prostor. Detailní podmínky tranzitu najdete zde.

Pozn. Specifický režim platí na hranici Kanady s USA.  Více o podmínkách vstupu z Kanady do USA najdete zde.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Veškeré oficiální informace související s šířením onemocnění COVID-19 v Kanadě naleznete na webové stránce Úřadu pro veřejné zdraví.

Zde najdete odkazy na testovací místa v Kanadě dle jednotlivých provincií.

V případě potřeby se obraťte na Zastupitelský úřad v Ottawě nebo na Generální konzulát ČR v Torontu.

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Aktuální podmínky návratu do ČR najdete na tomto odkaze: Přehled podmínek návratu do České republiky.  

Cizí státní příslušníci, vč. občanů ČR, kteří nejsou plně očkovaní a chtějí odletět z Kanady, tak mohou kdykoliv učinit. Od 20. 6. 2022 není vyžadován žádný typ testu v době nástupu na palubu letadla.