english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvánka k účasti v dětské výtvarné soutěži Lidice 2024

Srdečně Vás zveme k účasti v 52. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2024.
Soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě, každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Rok 2024 vyhlásila OSN mezinárodním rokem velbloudovitých a 150 let od svého založení oslaví Světová poštovní unie.
Pro 52. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice bylo zvoleno téma:
KARAVANA

 • Karavana nám evokuje myšlenky na cestování, dobrodružství, svobodu či nezávislost. Může také připomínat život kočovníků, kteří se přesouvají z místa na místo a žijí ve stálém kontaktu s přírodou. V širším smyslu může jít také o komunitu, sdílení zkušeností, cestování bez hranic a svobodu pohybu.
 • Velbloudi, lamy a alpaky představují klíčový zdroj obživy pro miliony rodin, zejména pro pastevce, kteří žijí v suchých a horských oblastech po celém světě. Velbloudovití jsou nezastupitelnými aktéry v celosvětovém ekosystému, jejichž přínos je třeba náležitě ocenit a podpořit jejich ochranu.
 • Dříve lidé převáželi zboží různými způsoby. Cestování bylo pomalé a náročné, zvláště pokud byla potřeba přepravit zboží na dlouhé vzdálenosti. Dnes používáme nákladní auta, vlaky, lodě a letadla, které jsou mnohem rychlejší a efektivnější. Díky nim můžeme přepravit velké množství zboží na velké vzdálenosti v krátkém čase.
 • Pošta slouží k doručování zásilek, dopisů, balíků nebo novin. Dřív, když ještě nebyly telefony nebo internet, byla pošta hlavní způsob, jak se lidé dorozumívali na dálku.
 • Komunikace nám připomíná interakci a výměnu názorů mezi lidmi. Odkazuje také na významnou roli moderních technologií, které nám dnes umožňují komunikovat bez ohledu na vzdálenost.

Všechna tato podtémata spolu souvisí a poukazují na důležitost doručování zpráv, komunikaci mezi lidmi a cestování jako způsobu objevování světa.

 

Jakými způsoby se můžeme dorozumívat?

Jak si lidé posílali vzkazy dříve a jak dnes?

Jak se přepravovali zásilky v minulosti, jak se přepravují dnes a jak si myslíte, že budou doručovány v budoucnosti?

 

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK

kresba/malba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace a výtvarné objekty

Pozvánka k účasti v dětské výtvarné soutěži Lidice 2024

Pozvánka k účasti v dětské výtvarné soutěži Lidice 2024

Hodnocení soutěže a výstava

Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné práce budou od června 2024 vystaveny na každoroční výstavě v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních prostorech v České republice i v zahraničí.

 

Podmínky účasti:

Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez věkového omezení.

 

 • Maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
 • Maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.
 • Apelujeme na pečlivý výběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.
 • Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
 • Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
 • Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
 • Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky uvedené na www.mdvv-lidice.cz. Nedodržení podmínek nebo nečitelné vyplnění údajů může vést k vyřazení práce ze soutěže.

 

Důvody k vyřazení práce ze soutěže

Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny. Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších rozměrů, práce paspartované, podlepené barevnými aj. papíry, či práce nedostatečně označené, budou vyřazeny. Maximální váha 1 zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg. Každá jednotlivá práce musí být řádně označena.

 

Registrace

Uzávěrka 52. ročníku soutěže je 28. února 2024! POZOR - do tohoto data musí být díla fyzicky v Lidicích!

Přihláška do soutěže

Pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení na www.mdvv-lidice.cz/vyzva/. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků přiložte k zasílaným pracím.