česky  english  shqip 

rozšířené vyhledávání

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tiraně mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Albánie.

Budete-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Albánii je možno požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného na velvyslanectví.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Podrobnosti viz článek Voličský průkaz. 

 

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví (Pozn.: pokud jste již zapsán(a) z minulých voleb, není třeba se zapisovat znova):
 

písemnou  ​Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů​ (DOC, 34 KB)  - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, a dále:

  • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský - opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
     
  • doklad prokazující státní občanství České republiky (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, cestovní průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku),
     
  • doklad potvrzující bydliště na území Albánie.

Shora uvedené doklady musí být v originále nebo ověřené kopii.

Za zápis do seznamu se neplatí žádný poplatek.

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů bude automaticky vyškrtnut na území ČR ze stálého seznamu voličů. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tiraně. 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat emailem na adrese tirana@mzv.gov.cz.