english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi státem Izrael a Českou republikou v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

(Archivní článek, platnost skončena 27.11.2021 / 00:15.)

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Izraelem a Českou republikou a možností cestování mezi ČR a Izraelem. Upozorňujeme, že pravidla vstupu na území států se mohou lišit od požadavků leteckých společností na přepravu. Nové telefonní číslo Informačního centra MZV ČR pro cesty do zahraničí je +420 222 264 222.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ STÁTU IZRAEL / TRANZIT

Od 1.11.2021 je vstup umožněn všem osobám, které splňují níže uvedené požadavky.


PODMÍNKY VSTUPU:

Cizí státní příslušníci mohou do Izraele cestovat pouze v případě, že jsou očkováni vakcínou uznávanou v Izraeli a WHO, nebo prodělali Covid-19 a do Izraele vstupují přes letiště Ben Guriona za následujících podmínek:

 1. Pokud v posledních 14 dnech nenavštívili zemi, kterou Izrael eviduje na seznamu červených zemí
 2. Pokud jsou naočkováni WHO a Izraelem uznávanou vakcínou Pfizer, Modena, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, The Serum Institute of India, nebo prodělali onemocnění Covid-19 a splňují níže uvedená kritéria.

Osobám, které nesplňují toto základní rozdělení, nebude umožněn vstup do Izraele (výjimka udělena jen v případě obdržení speciálního povolení ke vstupu do Izraele).  Detailní informace o tom, kdo je ze strany Izraele považován za očkovanou osobu, nebo osobu s prodělaným onemocněním Covid-19 a jaké typy vakcín jsou uznávány jsou uvedeny zde.

Proces vstupu do země:

 1. Absolvování RT PCR testu maximálně 72 hodin před zahájením cesty do Izraele.
 2. Vyplnění příjezdového formuláře 48 hodin před zahájením cesty včetně naskenování ověřitelného očkovacího certifikátu nebo certifikátu o zotavení z Covid-19. Po dokončení procesu vyplnění získá cestující tzv. "Zelený pas", na jehož základě bude vpuštěn na palubu letadla.
 3. Při nástupu do ledla je nutno předložit tyto dokumenty:

  - doklad o negativním výsledku RT-PCR testu max 72 hodin před zahájením cesty do Izraele

  - potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře

  - očkovací certifikát/certifikát o prodělané nemoci Covid-19
 4. Absolvování RT PCR testu ihned po příjezdu do Izraele – všichni bez rozdílu. Cestující si hradí test na vlastní náklady,  po vyplnění příjezdového formuláře se nabízí možnost objednání PCR testu na letišti Ben Gurion za sníženou cenu.
 5. Vstup do Izraele je podmíněn předložením zdravotního pojištění (včetně klauzule o léčbě Covid-SARS-2).
 6. Absolvování karantény v délce 24 hodin, nebo do obdržení výsledku výsledku PCR testu provedeného po příletu do země.  

 

2. DOPRAVA:

 

Letecká: společnost Smartwings, EL AL a Arkia provozují přímé lety mezi ČR a Izraelem, linky jsou provozovány několikrát týdně. Každá letecká společnost má nastavena vlastní pravidla přepravy osob. Všichni cestující by si měli ověřit u své letecké společnosti podmínky přepravy (nutnost PCR testu při vstupu na palubu, způsob ochrany během letu).

3. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V IZRAELI:

V platnosti je systém tzv. „Zeleného pasu“. Při vstupu na řadu míst je tak nutné se prokázat průkazem očkovaného či zotaveného, případně předložit negativní výsledek testu. Ososby bez Zeleného pasu nejsou osvobozeny od povinné karantény po kontaktu s nakaženým.

Na tzv. Zelený pas mají nárok následující osoby:
-       Osoba, u které uběhl alespoň týden od absolvování třetí dávky.
-       Osoba, u které uběhl alespoň týden a méně než 6 měsíců od podání druhé dávky.
-       Uzdravená osoba, u které uběhlo méně než 6 měsíců od uzdravení.
-       Uzdravená osoba, která obdržela vakcínu a od jejího podání uplynulo méně než 6 měsíců.
-       Děti mladší 12 let, u kterých uplynulo méně než 7 dní od absolvování RT PCR testu.

Děti do 3 let věku jsou z povinnosti předkládat negativní výsledek testu vyjmuty. Pro věkovou skupinu 0-12 let jsou testy hrazeny státem bez omezení. Osoby starší 12 let hradí testy pro vstupy na vlastní náklady.

Dle systému Zeleného pasu jsou zpřístupněny:
Kulturní a sportovní události
Hotely
Posilovny a tzv. Event Halls (Haly pro pořádání velkých akcí)
Restaurace, bary a kavárny
Modlitebny s kapacitou vice než 50 osob
Bazény a koupaliště
Muzea
Knihovny a akademické instituce
Kongresy
Zelený pas se nevztahuje na:
Obchody, tržiště a nákupní centra
Národní parky a přírodní rezervace
Kapacitní omezení na shromážděních – platné od 18. 8.:
Event Halls (haly pro pořádání rodinných akcí): maximálně 500 osob venku, 400 uvnitř.
Události, kde mají účastníci přidělená místa k sezení (stadiony, koncerty s usazeným publikem, divadla atd.): maximálně 100 osob venku a 50 uvnitř.
Události, na kterých účastníkům místa k sezení přidělena nejsou: Maximálně 1000 osob uvnitř a 5000 venku.
Od neděle 8. 8. je možné se prokázat tzv. rychlotesty, nejčastěji je lze absolvovat na speciálních stanovištích Magen David Adom či v některých pobočkách obchodní sítě Superpharm (lékárny a drogerie).
Od 16. 8. platí snížení maximální povolené návštěvnosti obchodů. Povolen je 1 zákazník na každých 7 m2. Obchody, jejichž celková rozloha je méně než 100 m2, jsou z tohoto nařízení vyjmuty.
Další opatření:
Pracovní režim ve veřejné správě probíhá z 50 % v režimu home office.
Povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách. Vyžadováno také na venkovních událostech s kapacitou více než 100 osob.
Pro osoby, které nejsou kryté očkováním, ani neprodělaly nemoc Covid-19, platí, že po kontaktu s nakaženým nastupují do 14denní karantény. Doba karantény může být zkrácena na 7 dní v případě absolvování druhého negativního testu.
Za následujících okolností lze nařídit karanténu také očkovaným či zotaveným osobám:
Došlo k intenzivnímu kontaktu s osobou nakaženou nebezpečnou variantou viru.
Došlo k intenzivnímu kontaktu s nakaženým a dotyčný přichází do častého kontaktu s populací, u níž existuje riziko těžkého průběhu onemocnění, neočkovanou populací nebo populací, u které může být snížena účinnost očkování.
Došlo k intenzivnímu kontaktu s nakaženým v letadle.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví
Letiště Ben Gurion
Testovací místo přímo na letišti Ben Gurion

5. CESTY DO ČESKÉ REPUBLIKY

Od 27.10.2021 platí nové podmínky pro vstup do ČR.

Od 27. října 2021 vstoupilo v účinnost aktualizované ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-27-10-2021/, které upravuje vstup osob do České republiky. Došlo například k uvolnění podmínek pro vstup dětí ve věkové skupině 0–12 let, pro které již nejsou stanovena žádná epidemiologická pravidla.  Nově je po příjezdech ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem zrušena povinnost samoizolace v období po vstupu do ČR do doby obdržení výsledku testu  (pokud není aplikována výjimka z povinnosti testování). Po tuto dobu ale mají příslušné osoby povinnost používat respirátor FFP2 nebo jeho ekvivalent.

Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Informace o podmínkách návratu do ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věci viz. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

přílohy

Izraelci a občané tzv. třetích zemí 130 KB PDF (Acrobat dokument) 1.11.2021

Občané ČR 129 KB PDF (Acrobat dokument) 1.11.2021