česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů ČR

Zde najdete informace o možnosti vydání cestovního dokladu za pomoci našeho velvyslanectví (např. v případě ztráty, krádeže apod.)

Konzulární úsek ZÚ zajišťuje pro občany ČR následující služby:

  • Vydávání náhradního cestovního dokladu (platného pouze pro návrat do ČR) v případě ztráty, odcizení či poškození cestovního pasu. Za tímto účelem je potřeba na ZÚ podat žádost vč. 2 fotografií a doložit totožnost a státní občanství ČR (v případě ztráty či odcizení dokladů lze totožnost a státní občanství prokázat náhradními způsoby).
  • Pro občany ČR dlouhodobě / trvale pobývajcí v Íránu zprostředkování vydání nového cestovního pasu (v případě skončení platnosti původního pasu, při ztrátě, odcizení či poškození původního cestovního pasu či nově pro občany ČR narozené v Íránu). Za tímto účelem je potřeba podat na ZÚ žádost vč. 1 fotografie, doklad totožnosti a doklad o státním občanství. V případě občanů narozených v Íránu, kteří žádají o cestovní doklad poprvé, je vyžadován také rodný list (tento je možno vyžádat od českých orgánů prostřednictvím ZÚ, stejně jako doklad o státním občanství).
  • Orgány ČR vydávají cestovní pasy ČR s biometrickými údaji. K požádaní o něj je potřeba portrétová fotografie s těmito charakteristikami: vysoká kvalita, přímý pohled, zavřená ústa, bez studiových úprav, přirozené barvy, bílé/světlé pozadí, větší mezera mezi hlavou a horním okrajem.
  • Pasy bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny již ČR nevydává.

Další informace k vydávání cestovních dokladů jsou k dispozici na ZÚ.