česky  english 

rozšířené vyhledávání

Objednávací systém

Ke sjednání termínu podání, prosím, postupujte dle níže uvedených postupů:

Velvyslanectví určuje termíny ve stejném pořadí, v jakém přicházejí žádosti o termín. V případě, že se žadatel bez omluvy nedostaví v určeném čase, jeho termín je považován za zrušený.

Krátkodobá Schengenská víza:

Pro příjem žádosti o schengenské vízum  využívá Velvyslanectví ČR v Teheránu služeb společnosti VFS.

Upozorňujeme, že s ohledem na dlouhé čekací lhůty je nutné si naplánovat cestu dostatečně dlouho dopředu.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu (vyjma účelu studium):

Žádost o termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu je nutné sjednat předem výhradně zasláním emailu s níže uvedenými informacemi na emailovou adresu: tehran.visa@mzv.gov.cz. Toto neplatí pro žádosti za účelem studia, pro které platí od zvláštní podmínky - viz níže.

Emailové žádosti o termín k podání žádosti jsou řazeny do nekonečné fronty a vyřizované v pořadí dle času doručení do výše uvedené emailové schránky. Velvyslanectví v žádném případě do pořadí nezasahuje a nemění pořadí doručených požadavků. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na smluvený termín, je potřeba znovu požádat o nový termín podání žádosti.

Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel. Výjimkou jsou nezletilí, kteří žádají společně se svým zákonným zástupcem. V tomto případě je možné připojit požadované informace v emailu s požadavkem o termín podání žádosti zákonného zástupce.

Email musí obsahovat následující informace:

 1. Sken datové stránky pasu (.pdf)
 2. Sken dokladu potvrzujícího účel pobytu (např. přijetí ke studiu, výpis z obchodního rejstříku, oddací list, apod.) (.pdf)
 3. Jméno a příjmení žadatele, email, telefon, číslo pasu a datum narození Long-term visa / resident permit appointment form (DOCX, 13 KB)
 4. Typ a účel pobytového oprávnění, o které je žádáno
 5. V předmětu zprávy je nutné uvést jméno žadatele a účel pobytu

V případě, že je Váš požadavek zaslán na špatnou emailovou adresu, či neobsahují požadované informace, tak neobdržíte na svůj požadavek žádnou odpověď.

Počet pozic k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení pobytu je omezen z kapacitních důvodů na 32 měsíčně, rozděleno z kapacitních důvodů dle účelů pobytu dle přiložené tabulky:

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání:

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ dlouhodobého víza, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019, poslední verze 321/2022 Sb. je platná od 1. 11. 2022.

Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 12 žádostí ročně, z toho 4 jsou vyčleněny pro Program klíčový a vědecký personál.  Žádosti o sjednání termínu lze přijmout pouze pro aktuální objednávací období. V případě naplnění kvóty pro dané období, lze pro další objednávací období přijmout žádost až po uvedeném datu. .
 

Zaměstnanecká karta:

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ povolení k pobytu, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019, poslední verze 321/2022 Sb. je platná od 1. 11. 2022

Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 80 žádostí ročně, z toho 80 je vyčleněno pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál.

Dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia

S ohledem na vysokou poptávku po tomto typu pobytového oprávnění byla zřízena zvláštní registrační adresa. Všechny požadavky o přidělení termínu podání zasíleljte výhradně na tehran.studies@mzv.gov.cz.

Upozorňume, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajistění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

V tabulce níže naleznete termíny zahájení objednávání se k podání žádosti za účelem studií. K žádostem zaslaným před tímto termínem nebude přihlíženo. Všechny požadavky obdrží automatickou odpověď s informací o přijetí požadavku. Jakmile je objednávací termín plný, je nutné vyčkat na další období. Termíny podání pro žadatele za účelem studia jsou udělovány vždy v úterý a ve středu.

Email musí obsahovat následující položky:

 1. Sken datové stránky pasu (.pdf)
 2. Sken dokladu potvrzujícího účel pobytu (např. přijetí ke studiu, výpis z obchodního rejstříku, oddací list, apod.) (.pdf)
 3. Jméno a příjmení žadatele, email, telefon, číslo pasu a datum narození
 4. Typ pobytového oprávnění, o které je žádáno - dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt
 5. V předmětu zprávy je nutné uvést pouze číslo pasu!

Požadavky na termín podání žádosti, které nebudou obsahovat příslušné informace budou vyřazeny. Duplikované požadavky budou také vyřazeny. Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel.

Emailové žádosti o termín k podání žádosti jsou řazeny do nekonečné fronty a vyřizované v pořadí dle času doručení do výše uvedené emailové schránky do naplnění kapacity v daném měsíci. V případě, že jsou všechny termíny v daném měsíci obsazeny je třeba vyčkat na nový objednávací termín. Velvyslanectví v žádném případě do pořadí nezasahuje a nemění pořadí doručených požadavků. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na smluvený termín, je potřeba znovu požádat o nový termín podání žádosti.

Objednávací období Počet žádostí Objednávací termín
Leden 2024 16 20. 12. 2023 12:00 Teheránského času
Únor 2024 16 23. 1. 2024 12:00 Teheránského času
Březen 2024 16 25. 2. 2024 12:00 Teheránského času
Duben 2024 16 17. 3. 2024 12:00 Teheránského času
Květen 2024 16 14. 4. 2024 12:00 Teheránského času
Červen 2024 16 19. 5. 2024 12:00 Teheránského času
Červenec 2024 16 16. 6. 2024 12:00 Teheránského času
Srpen 2024 16 21. 7. 2024 12:00 Teheránského času
Září 2024 16 18. 8. 2024 12:00 Teheránského času
Říjen 2024 16 15. 9. 2024 12:00 Teheránského času
Listopad 2024 16 13. 10. 2024 12:00 Teheránského času
Prosinec 2024 16 17. 11.  2024 12:00 Teheránského času

Legalizační agenda

Pro veškeré legalizační úkony je nutné si emailem sjednat termín na adrese: tehran.consulate@mzv.gov.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Typ legalizačního úkonu (ověření podpisu, superlegalizace)
 3. Počet legalizovaných dokumentů
 4. Telefonní číslo

Bez těchto informací nelze nabídnout termín.

Superlegalizované dokumenty jsou nejprve legalizovány na íránském ministerstvu zahraničních věcí. Razítko překladatele "Certified True Copy" je vyžadováno na perské kopii dokumentu.

Vyhotovené legalizační úkony jsou připraveny k vyzvednutí obvykle následující pracovní den - 12:00 - 12:30.  V případě, že dokument není připraven k vyzvednutí, bude klient informován telefonicky předem.

Další konzulární úkony

Pro další plánované konzulární úkony (např. žádost o nový cestovní pas) si prosím emailem sjednejte termín na adrese: tehran.consulate@mzv.gov.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Požadovaný úkon (potvrzení o žití, žádost o nový cestovní pas, apod.)
 3. Telefonní číslo

V případě nouze či ohrožení života lze využít nouzovou linku velvyslanectví.

 

 

 

Podání žádostí o krátkodobá víza: institut spolehlivého partnera

Žadatelé o krátkodobá víza, kteří splňují níže uvedené podmínky a jsou občany nebo rezidenty Íránu a jejichž cesta do ČR je v zahraničněpolitickém, ekonomickém či jiném zájmu České republiky, mohou požádat o přidělení termínu podání žádosti o… více ►