български  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko přebírá od Francie předsednictví v Radě EU

(Archivní článek, platnost skončena 31.07.2023 / 10:41.)

Česko převzalo dne 1. července 2022 předsednictví v Radě EU od francouzských kolegů. V druhé polovině letošního roku tak bude mít česká diplomacie a všechny státní instituce za úkol prosazovat vládou schválené politické a sektorové priority. Zároveň bude úkolem českého předsednictví maximálně přispět k plnění klíčových úkolů v rámci aktuálních agend EU. Velvyslanectví v Sofii připravilo při příležitosti předání pomyslné štafety symbolické nasvícení Národního paláce kultury v Sofii v barvách české vlajky a 1. července velvyslanec L. Kaucký oficiálně představil priority předsednictví svým kolegům ze zemí EU a partnerských zemí, jakož i představitelům Ministerstva zahraničních věcí a dalším hostům.

Historicky druhé předsednictví Česka v Radě EU (první se odehrálo v roce 2009 ještě před podpisem Lisabonské dohody) začalo dne 1. července 2022 převzetím pomyslného štafetového kolíku od předcházejícího předsednictví francouzského.

Velvyslanectví v Sofii při této příležitosti připravilo v předvečer dne 30. června symbolické nasvícení Národního paláce kultury v centru města v barvách české vlajky a o den později představil velvyslanec L. Kaucký priority předsednictví vedoucím misí členských států EU a partnerských zemí v Bulharsku. Oficiálním hostem akce byla i náměstkyně ministryně zahraničních věcí Bulharska V. Petrovová, která spolu s velvyslankyní Francie F. Robinovou a vedoucím zastoupení Evropské komise v Sofii C. Kjulanovem vyhodnotila výsledky francouzského předsednictví a popřála mnoho zdaru Česku v následujícím pololetí.

Česká vláda se dohodla na prioritách českého předsednictví a premiér Petr Fiala je 15. června 2022 představil veřejnosti spolu s mottem českého předsednictví: "Evropa jako úkol". Tento výrok publikoval ve stejnojmenné eseji první prezident České republiky Václav Havel v roce 1996. Motto českého předsednictví je tak veřejným přihlášením se k odkazu Václava Havla a připomínkou toho, že na moderní a fungující Evropě musíme všichni neustále pracovat, a je potřeba si to také připomínat. Motto vyjadřuje odhodlání posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu.

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, který odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU. Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“.

Obecným cílem českého předsednictví je co nejvíce přispět k vytváření podmínek pro bezpečnost a prosperitu EU v kontextu evropských hodnot svobody, sociální spravedlnosti, demokracie a právního státu a odpovědnosti za životní prostředí. Ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022 přinesla nutnost zásadního přehodnocení priorit EU a výrazně ovlivnila přípravu priorit českého předsednictví. České předsednictví se bude zabývat naléhavými bezpečnostními otázkami a zároveň bude pokračovat v původně stanovených souborech, jako je zelená a digitální transformace ekonomiky EU.

Politické priority CZ PRES jsou rozděleny do pěti průřezových stěžejních oblastí. Jejich cílem je reagovat na aktuální výzvy a zároveň sledovat dlouhodobé cíle EU:

1.    Zvládání uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny: podpora suverenity Ukrajiny všemi dostupnými prostředky, podpora solidarity, efektivity a flexibility EU při řešení otázek spojených s migrací, dosažení konsensu o udělení kandidátského statusu EU Ukrajině a přispění k jejímu hospodářskému oživení a stabilitě.
2.    Energetická bezpečnost: snížení energetické závislosti na autoritářských režimech, jako je Rusko, diverzifikace zdrojů v rámci celé REPowerEU, zmírnění negativních sociálních a ekonomických dopadů vysokých cen energie.
3.    Posílení evropských obranných kapacit, včetně kybernetické bezpečnosti: podpora bezpečnostní a obranné spolupráce s NATO, provádění strategického kompasu, posílení lepší spolupráce uvnitř EU a posílení průmyslových kapacit EU ve strategických oblastech.
4.    Strategická odolnost ekonomiky EU: snížení závislosti na nepřátelských režimech, posílení soběstačnosti a prohloubení vnitřního trhu demokratických států, urychlení digitalizace a přizpůsobení pravidel volného trhu tomuto vývoji.
5.    Odolnost demokratických institucí: ochrana hodnot demokracie a právního státu, svoboda médií, transparentnost, otevřený dialog s občany (včetně návaznosti na konferenci o budoucnosti Evropy) - v online i offline prostoru.

Galerie


CZ PRES 2022 priority