български  česky  english 

Разширено търсене
na_celou_sirku
Photo: ZÚ Sofie
Насочване към статия Отпечатване Decrease font size Increase font size

Чешки фирми предлагат сътрудничество в България за модернизиране на убежищата за гражданска защита

(This article expired 30.04.2024 / 14:25.)

Въз основа на взаимен интерес посолството в София подготви мисия за представители на чешки фирми, които предлагат цялостни решения за модернизация и изграждане на скривалища за гражданска защита (ГЗ). Членовете на наскоро сформирания Алианс за бункерите (SBA) проведоха разговори в българската столица от 18 до 19 април 2023 г. с директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" (АПП) на Столична община К. Димитров, посетиха учебния полигон за обучение на деца и подготовка на специалисти край столицата, разгледаха пет убежища на СО в града и получиха необходимата информация за подаване на оферта за доставка на специални филтри, но също така и на вентилатори и друго оборудване. Като се има предвид, че това е актуален приоритет не само за град София, но и за други институции в страната, както и лошото състояние на тази аварийна инфраструктура, тази област представлява конкретна възможност за прилагане на чешки решения.

В мисията от чешка страна участваха представители на фирмите „Vzduchotechnik Chrastava“, „Delbag“ и „Tebrix“, които имаха възможност да се запознаят с учебния полигон в Панчарево, който се използва от АПП както за редовно обучение на ученици по аварийни процедури, безопасност на транспорта и т.н., но също така и за специалисти по спасяване, например за спасяване на хора от труднодостъпни места, при наводнения, земетресения, пожари и др.

Следващата точка от дневния ред беше посещение на пет избрани скривалища на ГЗ под сградите на училища и детски градини, тъй като защитата на децата е един от приоритетите на АПП и за тези обекти, собственост на града, се полагат грижи на първо място. Обиколката даде на чешките компании конкретна и ясна представа за състоянието на укритията. Основният акцент на АПП е подмяната на филтрите, които са много остарели (произведени през 1962 г.) и освен това се доставят от Русия, откъдето вече не могат да се внасят поради санкции. Вентилаторите, които в много случаи вече не функционират, също ще трябва да бъдат подменени.

След като приключиха всички проверки, членовете на мисията имаха заключителна среща ден преди отпътуването си с директора на департамента К. Димитров, който им благодари за помощта и посещението, подчерта приоритетите, върху които АПП иска да се съсредоточи, и добави, че департаментът е готов да осигури финансиране за осъществяването на модернизацията, като същевременно представи убежищата като референция за други институции, които се интересуват от подобна оферта за своите обекти след успешното им завършване. Чешките фирми благодариха за организирането на логистиката на мисията и потвърдиха, че разполагат с достатъчно информация, за да подготвят конкретни оферти за определените убежища.

Накрая заместник-посланикът благодари на директора на департамента за съдействието и помощта при организирането на мисията до момента и го информира за потвърдения интерес за сътрудничество от страна на кметството на Прага под формата на обмен на опит и споделяне на добри практики в областта на защитата на населението, например при наводнения. Той също така потвърди поканата към директора и неговите колеги да присъстват на изложението IDET в Бърно (24-26 май 2023 г.), където българската делегация ще може да се запознае с офертата на други фирми за оборудване за кризисни ситуации.

Галерия


Kryty CO