македонски  english  česky 

понатамошно барање
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Информација за апликантите за заштита на лични податоци

Информации во врска со заштитата на личните податоци во Шенгенскиот информациски систем (ШИС) се достапни на следната интернет страница: 

https://uoou.gov.cz

 

Леток за заштита на личните податоци  (PDF, 151 KB)

Attachments

Protection of Personal Data - leaflet 150 KB PDF (Adobe Acrobat document) 2.2.2024