česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém pro objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu

Žadatelé a rezidenti z provincií spadajících do působnosti našeho zastupitelského úřadu ( provincie Zhejiang, Jiangsu a Anhui a město Šanghaj), kteří budou chtít podat žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na Generálním konzulátu ČR v Šanghaji, si musí předem rezervovat termín podání žádosti prostřednictvím e-mailové schránky shanghai.visa@mzv.gov.cz.

Tato pravidla registrace platí pro všechny typy víz nebo povolení k pobytu s výjimkou žádostí o zaměstnaneckou kartu, které mají jiný rezervační systém, podrobně popsaný v anglickém a čínském jazyce v článku New rules of registration for Employee Card applications.

Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádostí pro všechny druhy dlouhodobých pobytových oprávnění budou řazeny do dvou oddělených nekonečných front dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky zastupitelského úřadu. Samostatně bude zřízena fronta pro žádosti o dlouhodobá víza a zvlášť fronta pro žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu.

Do pořadí doručených emailů Generální konzulát žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje. Stanovené termíny jsou pevné a nelze je měnit, a to ani ze strany žadatele, ani ze strany Generálního konzulátu.

Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádostí o pobytové oprávnění nebude Generální konzulát odpovídat. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nebo v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky, tj. žadatel musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

 

Pravidla emailové objednávky

  • Pravidlo objednávání: 1 žadatel = 1 email (výjimkou jsou žádosti za nezletilé děti, které budou podávány společně se žádostí o pobytové oprávnění zákonného zástupce. Tyto nezletilé děti lze objednat v rámci emailu – objednávky termínu k příjmu žádosti o pobytové oprávnění jejich zákonného zástupce).
  • Emailová žádost o termín musí být uvedena v anglickém nebo českém jazyce a vždy musí obsahovat níže uvedené náležitosti. Pokud je obsahovat nebude, nebude rezervace učiněna.
  • Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

1) Osobní údaje žadatele:

  • Jméno a příjmení žadatele
  • Účel (typ) dlouhodobého víza / pobytu
  • Kontaktní údaje žadatele, t.j. telefon a email (na tento email bude zasláno potvrzení o termínu schůzky)
  • Číslo cestovního dokladu
2) Scany nebo fotografie ve formátu PDF, JPG nebo TIF:
  • datová stránka cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji
  • doklad prokazujícího účel pobytu (např. potvrzení o přijetí ke studiu, kopie rodného nebo oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku, první strana pracovní smlouvy apod.)

 

Bez výše uvedených náležitostí a příloh  je objednávka považována za neplatnou a nebude na ní reagováno!

Žadatelé s platným termínem rezervace pro podání žádosti o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu podávají svojí žádost osobně na Generálním konzulátu ČR v Šanghaji. (§ 169d Zák. č. 326/1999 Sb.  o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).

Po obdržení potvrzujícího emailu s Vaším termínem si jej prosím vytiskněte a vezměte sebou při podání žádosti.

Další informace: