česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobá víza (schengenská) - oprávnění k pobytu do 90 dnů

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.

  • V rubrice "Podání žádosti" naleznete základní informace k podávání žádostí o schengenkská víza, jako např. kde žádost podat nebo jak se k podání objednat.
  • V rubrice "Účel pobytu" naleznete seznam podpůrných dokumentů, které jsou vyžadovány pro jednotlivé účely.
  • V rubrice "Jak pozvat cizince" naleznete možnosti, jakými lze na území ČR pozvat cizince
  • V rubrice "Zvláštní případy" jsou informace k získání dokladu o účelu pobytu pro zácvik zaměstnanců zahraničních firem a pro dodavatelské práce vykonávané zaměstnanci zahraničních firem.
  • V rubrice "Formulář žádosti" naleznete formulář žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum.

 

Užitečné odkazy:

Informace Euroskopu o Schengenu

Brožura Evropské komise o Schengenu

Informace Ministerstva vnitra o Schengenu

Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů o Schengenu

Informace Evropské komise o Schengenu (anglicky)

Informace EUR-Lexu o Schengenu (anglicky)

Schengen Visa Info (anglicky)