b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Humanitarna pomoć MVP pomogla je ukrajinskim izbjeglicama sa smještajem i zdravstvenom njegom

Češka se aktivno uključila u pružanje pomoći Ukrajini već od prvog dana ruske agresije. Pored isporuka oružja i vojne tehnike, prijema stotina hiljada izbjeglica, kao i dobrovoljnih humanitarnih akcija građana, takođe smo pružili huminitarnu pomoć osobama pogođenim ratom, kako direktno u Ukrajini, tako i na teritoriji Češke. Ministarstvo vanjskih poslova je u vezi sa tim odobrilo finansijska sredstva u visini od preko 420 miliona kruna.

„Obilježavamo godišnjicu od trenutka kada je Rusija odlučila da izazove rat. Taj momenat je poljuljao našu vjeru u to da je rat u Evropi nezamisliv i gurnuo je milione Ukrajinaca u humanitarnu krizu. Češka i Ministarstvo vanjskih poslova aktivno pružaju pomoć Ukrajini od početka izbijanja konflikta i namjeravaju da tako nastave sve dok to bude neophodno,“ naveo je ministar vanjskih poslova Jan Lipavski.

Finansijska pomoć MVP je bila usmjerena na sljedeće oblasti:

Osiguravanje smještaja – Ukrajina se već od početka rata suočavala sa ogromnim brojem uništenih civilnih stambenih zgrada. Finansijska pomoć ministarstva u vrijednosti 70 miliona CZK je tako mogla da obezbjedi npr. modularne smještajne jedinice, šatore, kao i vozila za evakuaciju iz mjesta uništenih ruskom agresijom;

Medicinski potrošni materijal – radi se o značajnoj stavci u okviru humanitarne pomoći MVP, konkretno o 101,5 miliona CZK. Za ova sredstva je bilo moguće kupiti materijal i medicinsku tehniku za bolnice i sanitete, autobuse ili komunikacionu tehniku za zdravstvene jedinice. Ključna je bila takođe kupovina traumatskih setova i pribora za izvođenje nužnih zdravstvenih intervencija na borbenoj liniji;

Energetika – 68 miliona CZK bilo je izdvojeno za kupovinu grijalica na plin (uključujući i plinske boce), štedljivih uređaja, kao i za popravku uništene energetske infrastrukture;

Pomoć izbjeglicama iz Ukrajine u Moldaviji – 70 miliona CZK je bilo izdvojeno prije svega za ublažavanje uticaja humanitarne krize kod izbjeglica, koje su se u Moldaviji sakrile od rata. Finansijska sredstva su, bila upotrijebljena za obezbjeđivanje redovnih toplih obroka, distribuciju sredstava za ličnu higijenu, kao i za školski pribor za djecu izbjeglica;

Ostala pomoć i pomoć posredstvom međunarodnih organizacija – za direktnu finansijsku i materijalnu podršku, za finansiranje narodnih kuhinja i prevoza humanitarne pomoći na mjesta gde je najpotrebnija, izdvojeno je 113,1 miliona CZK.

Ne samo Ministarstvo vanjskih poslova, već i čitava češka Vlada, odlučni su da dalje istrajno podržavaju Ukrajinu u njenoj težnji da se obnovi mir, teritorijalna cjelovitost i stabilnost u regionu. „Ukrajinu  ćemo podržavati onoliko dugo koliko to bude potrebno. Saveznici u NATO-u i EU su složni u ovom stavu. Radimo to ne samo za zaštitu ukrajinskog suvereniteta, već i u interesu međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“, dodao je šef češke diplomatije.

Ministarstvo vanjskih poslova u saradnji sa drugim resorima se takođe priprema za obnovu Ukrajine nakon rata i to posredstvom Programa za rekonstrukciju Ukrajine, koji je Vlada odobrila prošle godine. On će omogućiti značajno uključivanje čeških firmi, neprofitnih organizacija i javnog i akademskog sektora u stabilizaciju i obnovu Ukrajine. Do 2025. godine za ovaj program će godišnje biti izdvojeno 500 miliona CZK, koje će biti pribavljene uključivanjem u programe koje finansira EU i drugi veliki donatori.