b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: © ČRA
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Kako najbolje iskoristiti potencijal drvne biomase u Bosni

Više od 50 % teritorije Bosne i Hercegovine je pokriveno šumama. Šumarstvo i drvna industrija su važan stub nacionalne ekonomije, naročito u ruralnim područjima.
 

I pored toga što drvo predstavlja izuzetan potencijal npr. za proizvodnju enerigije iz dostupne drvne biomase, još uvijek se koristi na tradicionalni način, prije svega za zagrijavanje domaćinstava. 2016. godine je u organizaciji Češke razvojne agencije pokrenut projekat Korištenje biomase za razvoj ruralnih područja Bosne i Hercegovine, i nastavlja se do slijedeće godine, kako bi diprinio poboljšanju životnog standarda stanovništva i dugoročnom smanjemnju emisije CO2 u ovoj zemlji.      

Projekat u vrijednosti od 886 000 EUR obuhvata zakonodavni okvir koji se odnosi na korištenje drvne biomase, te i mehanizme za poboljšanje njenog korištenja, kao što je npr. analiza kvalitete dostupne biomase na bosanskom tržištu. Kako bi se promovisala upotreba drvne biomase za proizvodnju energije, neophodno je stvoriti okruženje koje će stimulisati i ohrabriti korištenje ove vrste energije medju stanovništvom i preduzetnicima.

U okviru projekta, u narednim godinama je planirana ugradnja novih sistema grijanja u četiri javna objekta u Bosni i Hercegovini. „ČRA priprema infrastrukturne projekte u odredjenim opštinama, čiji cilj će biti poboljšanje energetske efikasnosti i izgradnja novih sistema za zagrijavanje ovih zgrada, „pojašnjava Štěpán Šantrůček iz Češke razvojne agencije, i dodaje, kako je ČRA u posljednjih nekoliko godina investirala u Bosnu i Hercegovinu kao jednu od 6 prioritetnih zemalja inostrane razvojne saradnje oko 3 miliona eura godišnje. U slučaju ovog projekta ČRA je svoje snage udružila sa UNDP-om radi većeg utjecaja, a ova saradnja se odvija na obostrano zadovoljstvo.

Projekat korištenja drvne biomase će doprinijeti poboljšanju životnog standarda stanovništva Bosne i Hercegovine putem podrške strateških aktivnosti, stvaranjem lanca vrijednosti i podizanjem svijesti stanovništva o prednostima korištenja ovog izvora energije, a sve s ciljem dugotrajnog snižavanja emisija CO2 u zemlji. Projekat bi trebao doprinijeti ekonomskom razvoju pojedinih lokacija i povećanju radnih mjesta.

Više informacija o projektu možete pronaći na ovom YOUTUBE promotivnom videu.