italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování - Česká republika a Itálie

(Archivní článek, platnost skončena 19.05.2020 / 11:19.)

Dnem 17. května 2020 skončil v České republice nouzový stav. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru jsou od 18. května 2020 upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví.  
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

I přes ukončení nouzového stavu v ČR k 17.5.2020 i opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ministerstvo zahraničí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době zavedena většinou zemí, jakož i s ohledem na výrazné komplikace v mezinárodní dopravě.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.5.2020 00:00 upravuje, za jakých podmínek mohou občané ČR a cizinci vstupovat na území ČR. Osoby vstupující na území ČR mají i nadále kromě stanovených výjimek povinnost předložit při vstupu potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Místně příslušné krajské hygienické stanici lze také předložit do 72 hodin od vstupu na území potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

Více o podmínkách vstupu do ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

O stávajících opatřeních se dočtete více také v článku Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu.

 
2. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

S účinností od půlnoci 27. 4.2020 Vláda České republiky Usnesením č. 443 ze dne 23. 4.2020 upravila podmínky pro vstup/tranzit na/přes území České republiky. Občané ČR mají možnost vyhnout se při návratu karanténě, prokáží-li bezinfekčnost předložením platného, maximálně 4 dny starého negativního PCR testu na COVID-19. Formulář -> Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 (DOCX, 21 KB)

Test nesmí být starší než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady.

 

Formulář na lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 v italsko-české verziFormulář test Covid-19 - IT (DOCX, 19 KB)

Formulář na lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 v anglicko-české verziFormulář test Covid-19 (DOCX, 19 KB)

 

Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR a v souhrnné tabulce: Pravidla pro vstup na území ČR (PDF, 775 KB)  

Souhrnný přehled protiepidemických opatření platných v ČR najdete na stránce Vlády České republiky -> Vláda ČR – důležité informace o epidemii koronaviru  

Příloha:  Usnesení Vlády ČR č. 443/23.4.2020 (PDF, 141 KB) 

3. DOPRAVA Z ITÁLIE DO ČR

Stále není přímé letecké spojení mezi Itálií a Českou republikou.

Pro cestovatele z Itálie do ČR jsou funkční lety přes Německo prostřednictvím Lufthansy a Alitalie. Je nutno obdržet potvrzení ZU Berlín pro transit přes Frankfurt, nebo GK Mnichova pro transit přes Mnichov. Na letišti v Římě je nutno prokázat se tímto potvrzením a rovněž zakoupenou jízdenkou pro cestu z Německa do ČR. Je možné využít let Řím - Amsterdam s KLM. 

Cestování po Itálii - je možné pouze z prokazatelných nezbytných důvodů - práce, zdraví, jiné urgentní nezbytné důvody.

Trajekty na Sicílii fungují, byť v omezeném režimu (4x denně, jezdí dvě společnosti) a pro cestu na Sicílii zatím není potřeba obdržet zvláštní povolení.

Sardínie naopak žádá vyplnění zvláštního formuláře online pro příjezd a odjezd z ostrova ve větším časovém předstihu. Před cestou je nutno vyčkat obdržení souhlasu - opatření platné do 2. června, poté ještě není určeno. Trajekty i letadla na Sardínii fungují, byť v omezeném režimu.

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ ITÁLIE

OPATŘENÍ PRO VSTUP DO ITÁLIE dle nového dekretu premiéra platného ode dne 18.května 2020.

 

Pro vstup na území Itálie je nutné oznámit důvodu příjezdu, adresu pobytu v Itálii, kde bude osoba pobývat během karantény, způsob dopravy na toto místo a telefonní spojení. K tomuto účelu slouží formulář pro vstup do Itálie: https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

Pokud cestujete veřejným dopravním prostředkem, bude Vám kontrolována teplota (bude zakázán vstup osobám s horečnatým stavem) a budou aplikována další opatření dle stanoveného protokolu včetně např. dodržování 1 m mezi osobami a použití ochranných prostředků personálem i pasažéry. 

 

Všechny osoby, které přijíždějí soukromým dopravním prostředkem, se musí nahlásit na zdravotnické stanici ASL a podléhají 14 denní karanténě. 

 

Tato opatření neplatí pro:

a) posádky dopravních prostředků,

b) cestující personál,

c) občany a osoby s bydlištěm v EU, ve státech Schengenské smlouvy, Andorry, Monackého knížectví, Republiky San Marino, Vatikánu a Velké Británie a Severního Irska, kteří vstupují do Itálie z prokázaných pracovních důvodů, 

d) zdravotnický personál vstupující do Itálie za účelem výkonu zdravotnického povolání

e) přeshraniční pracovníky vstupující či vyjijíždějící z území Itálie z prokázaných pracovních důvodů

f) zaměstnance firem, které mají sídlo či pobočku v Itálii, kteří podnikají cesty do zahraničí z prokazatelných pracovních důvodů, nepřesahující 72 hodin, s možným prodloužením z prokazatelně nutných důvodů

g) pohyb z a do Republiky San Marino a Vatikánského městského státu

h) úředníky a pracovníky Evropské unie a mezinárodních organizací, diplomatické pracovníky, administrativní a technický personál diplomatických misí, konzulární úředníky

i) žáky a studenty, kteří navštěvují vzdělávací kurzy v jiném státě EU než je stát jejich obvyklého bydliště překračující hranice denně či alespoň jednou týdně

V Itálii platí omezení pohybu mezi regiony do 2.6. Je nutno se prokazovat čestným prohlášením při policejních kontrolách. Vzory prohlášení zde:

https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

- pokračuje zákaz přesunu mezi jednotlivými regiony až na výjimky dříve stanovené

- v uzavřených prostorách a všude, kde nelze dodržet povinnou vzdálenost je povinné nosit ochrannou roušku

- pokračuje zákaz jakýchkoliv akcí, které by předpokládaly shromažďování osob

- je povolen vstup do parků a veřejných zahrad, avšak při dodržení sociální distance a preventivních opatření

- je umožněna individuální sportovní aktivita, v případě dynamického sportu při dodržení vzdálenosti 2 m, postupně dojde k obnově sportovní aktivity také u profesionálních sportovců, bez sdružování a při dodržení distance

- pohřební obřady jsou povoleny s max počtem 15 osob při dodržení preventivních opatření, 

- bary a restaurace jsou otevřeny při zajištění sanitárně-bezpečnostních opatření

- bude postupně obnovena výrobní a obchodní činnost za dodržování přísných bezpečnostních protokolů, nový bezpečnostní protokol je také pro dopravu a stavby (pozn. příloha č. 3 dekretu stanovuje 99 činností povolených od 4.5., včetně např. textilní výroby, módy, automobilové výroby, výroby nábytku, manufakturního průmyslu). Podniky, jejichž výrobní a obchodní činnost je od 4.5. povolena, mohou vykonávat přípravné činnosti pro znovuotevření od 27. 4. 

- školy s docházkou žáků budou otevřou až v září.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Zastupitelský úřad Řím se nachází v ulici Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz, kosluzba.rome@gmail.com

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 

 

 

 

 

přílohy

Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na... 20 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.4.2020

Pravidla pro vstup na území ČR 774 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020

Usnesení Vlády ČR č. 443/23.4.2020 140 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2020