italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Řím
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konání semináře„Český a italský právní řád: role překladatele“ na Velvyslanectví ČR v Římě

Dne 8.11. 2022 se v organizaci římského krajanského spolku Associazione Praga konal v sídle velvyslanectví seminář s názvem „Český a italský právní řád: role překladatele“.

Citlivost a vážnost tohoto tématu potvrdila během úvodního slova velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková, která ve svém projevu hovořila o úloze a důležitosti práce tlumočníků a překladatelů, jejichž výstupy mají zásadní a prokazatelný vliv zejména během policejních vyšetřování a soudních procesů, kdy může vlivem nepřesností a pochybení v terminologii dojít k závažným komplikacím pro všechny strany. Zmínila též potřebu kooperace i v rámci praxe konzulárního oddělení a poděkovala za dosavadní spolupráci. Dále se slova ujala předsedkyně Associazione Praga  Kateřina Di Paola Zoufalová a  vedoucí konzulárního úseku ZÚ Řím Adéla Verner Sýkorová. Na semináři vystoupily významné osobnosti z řad tlumočníků, právníků, krajanů a mezinárodně právních organizací, jako např. Zdeněk Kapitán z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Dagmar De Blasio Denčíková, místopředsedkyně Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR, a další. 

Seminář a úvodní slovo vedoucí KO Řím Adély Verner Sýkorové

Seminář a úvodní slovo vedoucí KO Řím Adély Verner Sýkorové

Přednášející a účastníci semináře

Přednášející a účastníci semináře