english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Žádost o osvědčení o státním občanství České republiky lze podat osobně prostřednictvím velvyslanectví České republiky.

Žádost lze podat osobně, v úředních hodinách, na základě předem sjednané schůzky prostřednictvím emailu riyadh.consulate@mzv.gov.cz. Zastupitelský úřad žádost následně postupuje příslušnému úřadu v ČR - krajskému úřadu podle místa (posledního) trvalého bydliště na území ČR. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.

K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit:

  • - platný doklad totožnosti žadatele (český, příp. cizozemský) s fotografií odpovídající aktuální podobě žadatele
  • - vyplněný formulář Dotazník ke zjištění státního občanství (PDF, 190 KB)
  • - vyplněný formulář Žádost o zjištění státního občanství (DOCX, 30 KB)
  • - český rodný list, oddací list, pokud žadatel uzavřel manželství, popř. doklad o rozvodu manželství či úmrtní list zemřelého manžela
  • - rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství či úmrtí list/y rodičů
  • - dříve vydané doklady o státním občanství žadatele, státním občanství rodičů
  • - doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále, příp. ověřené kopii.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které žadatel připojuje k žádosti, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Za přijetí žádosti je vybírán správní poplatek dle aktuálního kurzu v hotovosti v saúdských rijálech, nebo kartou v CZK.