english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální poplatky

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíce v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a eurem.

 

Platné pro ÚNOR 2024

 

Položky CZK EURO Název položky
       
150a 250 10 Ověření podpisu
paraksta apliecinājums
verification of a signature
150b 125 5 Ověření podpisu pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
paraksta apliecinājums īpašajai dzimtsarakstu nodaļai Brno (1 lapa)
verification of a signature for Vital Records Office in Brno (1 page)
150e 300 12 Zajištění apostily na českých matričních dokladech
dokumentu īstuma apliecināšana (Apostils) uz Čehijas civilstāvokļa reģistrācijas aktiem (dzimšanas, laulības, miršanas apliecības)
Apostille on Czech vital records
151a 300 12 Ověření fotokopie (1 strana)
fotokopijas apliecinājums (1 lapa)
notarized copy (1 page)
151c 300 12 Ověření správnosti překladu
tulkojuma pareizības apliecinājums
verification of translation
151d 150 6 Ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
tulkojuma pareizības apliecinājums īpašajai dzimtsarakstu nodaļai Brno (1 lapa)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
151 e) a f) 100 4 Provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu
autorizētas konvertēšanas veikšana pēc pieprasījuma atbilstoši konvertētā dokumenta lappušu skaitam
performing authorized conversion on request according to the number of pages of the converted document
151g 0 0 Opětovné vydání údajů k datové schránce
atkārtotā datu kastes pieejas izsniegšana
reissuance of data to the data box
153a 300 12 Vystavení rodného / oddacího / úmrtního listu
dzimšanas / laulības / miršanas apliecības izsniegšana
issuance of a birth / marriage / death certificate
155b 300 12 CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu
CzechPoint – apliecināta izraksta izdošana – pirmajai lapai
issue of verified output - for the first page
155b 150 6 CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu
CzechPoint – apliecināta izraksta izdošana – par katru nakāmo lapu
issue of verified output - for each additional page
157a 1200 48 Vydání biometrického cestovního pasu ČR
Čehijas biometriskās pases izdošana
Czech Biometric Passport
157a 400 16 Vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
(do 15 let) Čehijas biometriskās pases izdošana personai, kas jaunākā par 15 gadiem
  Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
157b 400 16 Vydání náhradního cestovního dokladu 
aizvietojoša ceļošanas dokumenta izsniegšana
Emergency Travel Document
159a 300 12 Vydání osvědčení o státním občanství ČR
Čehijas pilsonības apliecības izsniegšana
issuance of the Czech citizenship certificate
162b 200 8 Výpis z rejstříku trestů ČR
izraksts no Čehijas Sodu reģistra
Czech Criminal History Record
163 200 8 Žádost o zápis narození / sňatku do zvláštní matriky Brno
pieteikums dzimšanas/laulības fakta reģistrācijai īpašajā Brno dzimtsarakstu nodaļā
request for a record of Birth/Marriage in the Office of Vital Records in Brno