عربي  česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: JS
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2024

Velvyslanectví České republiky v Rabatu si dovoluje oznámit výzvu k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2024.  Termín předkládání projektových námětů je 20. října 2023.

Velvyslanectví České republiky v Rabatu si dovoluje oznámit výzvu k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2024.  Termín předkládání projektových námětů je 20. října 2023.

Malé lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Maroku / Mauritánii a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Rabatu.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu malých lokálních projektů pro rok 2024 jsou následující:

- Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Maroku / Mauritánii, a jehož hlavní činnost je nezisková (např. místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj). Žadatelem nesmí být ústřední správní orgán, politické strany a hnutí;

- Žadatel může předložit pouze jeden návrh;

- Téma projektu musí být v souladu s prioritami programu udržitelného rozvoje OSN 2015 – 2030, a to cíl č. 6 dostupnost pitné vody, cíl č. 7 dostupnost obnovitelných zdrojů energie, cíl č. 8 podpora produktivní zaměstnanosti, cíl č. 13 boj s klimatickými změnami;

- Hodnotícím kritériem je především rozvojový přínos projektu pro místní komunitu (zejména zvýšení zaměstnanosti, sociální inkluze, vzdělávání atd.), udržitelnost, výše kofinancování a hospodárnost.

- Výše grantu:  CZK 200 000,- CZK -  CZK 500 000,-. Celková částka pro osobní náklady a cestovné, případně pojištění apod., nesmí překročit 25% celkových nákladů;

Termín předkládání projektových námětů na přiloženém identifikačním formuláři  je stanoven na 20. října 2023. Všechny žádosti obdržené po této lhůtě nebudou akceptovány. Žádost musí být doručena v elektronické podobě a musí obsahovat: identifikační formulář v anglickém nebo českém jazyce, vyplněný na PC, opatřený razítkem a podpisem pověřené osoby.

Elektronická verze projektu musí být podepsána, naskenována a zaslána na adresu: commerce_rabat@mzv.cz, rabat@embassy.mzv.cz

Identification Form 2024 (XLS, 73 KB)