česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

Ve dnech 7. a 8. června 2024 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Občané budou moci volit pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasovat nelze. Čeští občané, kteří jsou evidováni na zvláštních seznamech voličů vedených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí budou moci na území ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný příslušným zastupitelským úřadem. Dne 23. 4. vylosovala Státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků jednotlivých politických stran.

V návaznosti na rozhodnutí prezidenta republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 38/2024 Sb., kterým vyhlásil volby do Evropského parlamentu, se hlasování uskuteční v následujících termínech:

  • - pátek 7. června od 14:00 hod. do 22:00 hod.
  • - sobota 8. června od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Státní občané mohou hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech v zahraničí hlasovat nelze.

Volič, který je registrován ve zvláštním seznamu voličů při zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, může na území České republiky hlasovat na základě voličského průkazu vystaveného příslušným zastupitelským úřadem.

 

Důležité termíny pro voliče registrované ve zvláštním seznamu voličů:

  • - 28. 4. 2024 - konec lhůty pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR, pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
  • - 8. 5. 2024 - uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
  • - 23. 5. 2024 - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům
  • - 31. 5. 2024 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou
  • - 5. 6. 2024 - konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

 

Vydávání voličských průkazů:

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis úředně ověřen. Žádost může být rovněž doručena v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliše, příp. prostřednictvím Portálu občana. Zastupitelský úřad nejdříve 15 dní přede dnem voleb (tj. 23. 5. 2024) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Další informace k volbám do Evropského parlamentu lze nalézt v přiložené informaci:

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 (PDF, 2 MB)

 

Dne 23. dubna 2024 vylosovala Státní volební komise čísla pro označení hlasovacích lístků jednotlivých politických stran, viz Výsledky losování (PDF, 192 KB)

European Parliament

European Parliament