crnogorski  česky 

Rašireno traženje
obratiti pažnju na članak štampaj Smanjit slova Povećati slovo

Poziv za podnošenje prijedloga malih lokalnih projekata u 2024. godini

Ambasada Republike Češke u Podgorici sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje za 2024.

Ovi projekti su komplementarni projektima koje implementira Češka razvojna agencija (ČRA), te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Republika Češka se u svojim razvojnim aktivnostima fokusira na 5 tematskih prioriteta, od razvoja stabilnih i demokratskih institucija preko održivog upravljanja prirodnim resursima, zemljoradnjom i razvojem sela pa do inkluzivnog socijalnog razvoja i ekonomskog rasta.

Sredstva obezbijeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se od 200.000 CZK do maksimalnog limita 500.000 CZK. Isplata grantova se vrši u eurima, na osnovu iznosa navedenog u obrazcu u CZK (češkim krunama), a u protivvrijednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs za septembar 1€ = 24,07). Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da će se donirani iznos razlikovati od iznosa navedenog u prijavnom formularu u slučaju variranja kursa €/CZK.

Prilikom evaluacije razmatrani će, između ostalog, biti i nivo samoodrživosti projekta (rezultati projekta ostaju i nakon završetka projekta), visina sufinansiranja (sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo), usmjerenost projekta (viši prioritet imaće projekti fokusirani na obuke, deljenje know-how i sl. u odnosu na projekte fokusirane na elementarnu materijalnu pomoć), kao i ekonomičnost, odnosno raspolaganje budžetom donacije tako da u što manjoj meri, a najviše u visini 25% od ukupne visine donacije, bude utrošen na nepohodne lične i putne troškove realizatora projekta.

Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt (ne podrazumijevaju npr. troškove režija korisnika).

Kraj realizacije projekta predviđen je najkasnije 31. 10. 2024.

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?

Prijedlog projekta može podnijeti samo domaći subjekt koji u Crnoj Gori ima status pravnog lica. Podnosioci zahtijeva mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, regionalne, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Podnosilac zahteva ne može biti centralni organ državne uprave.

Jedan podnosilac ne može podnijeti više od jednog predlog projekta.

Donacije nijesu namijenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:

Zahtjev se popunjava na engleskom (XLSX, 45 KB) ili češkom jeziku (XLSX, 45 KB) i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom ovjerenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.

Dokumentaciju je potrebno poslati elektronskoj formi na e-mail adresu: podgorica@embassy@mzv.cz najkasnije do 20. 10. 2023.

Ističemo da podnošenjem zahtjeva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, već se isti razmatraju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Kontaktirani će biti samo oni podnosioci čiji predlozi budu ušli u uži izbor za donaciju. Za realizaciju mogu biti izabrani jedan ili dva projekta.

Za ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.