česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

V pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024 se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu. V těchto volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Čeští občané, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu, mohou pro české kandidáty hlasovat na území ČR, a to s voličským průkazem.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14:00 a končí ve 22:00) a v sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8:00 a končí ve 14:00). Velvyslanectví ČR volby do Evropského parlamentu neorganizují. Pokud chce občan ČR volit české kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, musí se k volbám dostavit v České republice. 

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu vedeném Velvyslanectvím ČR v Phnompenhu, mohou požádat o vydání voličského průkazu a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. Žádost o voličský průkaz v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail) musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 31. května 2024 do 16:00, případně předložena osobně nejpozději do středy 5. června 2024 do 16:00. Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde

Podrobné informace ke způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v ČR najdete na webu Ministerstva vnitra ČR Volby do Evropského parlamentu - Volby (mvcr.cz) 

 

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 176 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021