česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Kambodži a návratu do ČR

Zájemcům o cestu do Kambodži doporučujeme věnovat pozornost následujícím informacím. Velvyslanectví ČR v Phnompenhu současně upozorňuje české občany, aby si aktuální podmínky týkající se režimu vstupu před příjezdem ověřili na Velvyslanectví Kambodže v Berlíně a tam se primárně obraceli s upřesňujícími dotazy k podmínkám vstupu a vydávání víz.
 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ

S účinností od 3. 10. 2022 se pro cestující ruší povinnost mít zdravotní certifikát potvrzující negativní PCR test na COVID-19 a certifikát s ukončeným očkováním. Cestující jsou i nadále povinni nechat si při příjezdu změřit teplotu. Na hraničních přechodech zůstávají zdravotní úředníci, aby kontrolovali cestující a v případě potřeby jim poskytovali rady.

V platnosti zůstává již dříve obnovené vydávání víz zahraničním cestujícím při vstupu do země, a to na mezinárodních letištích i na pozemních hraničních přechodech. Při cestování leteckými spoji je rovněž nutno věnovat pozornost případným omezením v tranzitních místech.

Všem cestujícím kambodžské orgány doporučují uzavřít zdravotní pojištění na COVID-19 u konsorcia kambodžských pojišťoven zastoupených pojišťovnou FORTE Insurance Company.

2. OČKOVANÉ OSOBY

Za plně očkovanou je považována taková osoba, která splňuje podmínky plně očkované osoby ve své zemi.  

3. TRANZIT

Platí stejné podmínky jako v bodě 1. Během návratu do ČR je nutné zohlednit aktuální podmínky v tranzitních místech.

4. UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže zřídilo v souvislosti s COVID-19 speciální telefonní linku číslo 115.

Kambodžská vláda přijala zákon o preventivních opatřeních proti šíření COVID-19 a jiných závažných a nebezpečných nakažlivých nemocí. V rámci těchto opatření se stanovuje: a) povinnost nosit ochrannou roušku na místech určených Ministerstvem zdravotnictví, b) dodržování pravidel rozestupů, které musejí být nejméně 1,5 m, c) povinnost dodržovat karanténní opatření, d) povinnost podstoupit lékařskou péči předepsanou kambodžskými orgány v případě potřeby. Nedodržení těchto opatření může mít za následek uplatnění sankcí formou pokuty či vězení.

Velvyslanectví ČR v Phnompenhu doporučuje zvýšenou obezřetnost při návštěvě míst s velkou koncentrací osob, jako jsou letiště, prostředky hromadné dopravy, nákupní centra, tržiště, ubytovací zařízení atp. Dále doporučujeme používat preventivní ochranné prostředky a sledovat aktuální doporučení v místě pobytu.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Kambodže

Světová zdravotnická organizace (WHO), Kambodža

 

5. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností od 9. 4. 2022 zrušilo všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí. 

Zrušení ochranných opatření 

Při návratu ze zahraničí od 9. 4. 2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

 

Upozorňujeme, že kambodžské úřady od 22. 4. 2022 s okamžitou platností zrušily automatické prodloužení turistických víz pro osoby, které v souvislosti s pandemií Covid-19 nemohly odcestovat a zůstaly v Kambodži v období po 3. 4. 2020. Nyní jsou tyto osoby povinny zajistit si platné vízum či opustit území Kambodže.