česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Phnompenh
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty se v roce 2022 zaměřovaly na dostupnost vzdělání a pitné vody

Malé lokální projekty jsou projekty financované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a koordinované přímo zastupitelským úřadem  v Phnompenhu. Jedná se o jednoleté projekty, které jsou realizované místními nevládními organizacemi a často se zaměřují na regionální rozvoj na nejnižší správní úrovni nebo navazují na větší bilaterální intervence. V roce 2022 byly podpořeny tři projekty, všechny úspěšně dosáhly svých cílů a přispěly tak k naplňování programu zahraniční rozvojové spolupráce potažmo Cílů udržitelného rozvoje  v oblasti vzdělávání, dostupnosti pitné vody a snižování chudoby.

Projekt Modrá škola

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro plnohodnotné vzdělávání a rozvoj ve 3 základních školách v provincii Oddar Meanchey. Celkem 31 učitelů základních škol bude díky projektu efektivně vzdělávat nejméně 841 žáků. Priority kambodžské vlády v oblasti předškolního vzdělávání byly reflektovány dosažením národní certifikace. Díky této certifikaci komunitní předškolní zařízení dosáhnou na finanční zdroje na platy učitelů ve školkách ze státního rozpočtu. Kromě podpory učitelů došlo k posílení kapacit také ředitelů škol a školských výborů, jehož členy jsou i rodiče a zástupci místní správy. V rámci projektu by renovováno také hygienické zázemí škol, tzn. vystavěny či renovovány toalety, stanice na mytí rukou a zaveden systém čištění odpadní vody. Nedílnou součástí projektu je také zavádění komunitních zahrad a tvorba dekorací z recyklovaného materiálu. Cílovou skupinou projektu jsou díky dostupnosti pitné vody a dalším pozitivním vedlejším dopadům pravidelné školní docházky také rodiny dětí a celé komunity. Opatření v oblasti vody a sanitace vedou také k prevenci nemocí spojených s užíváním znečištěné vody, zvýšená hygiena pak k prevenci šíření pandemie COVID-19.

Zajištění vzdělání pro všechny: standardizace předškolních zařízení v odlehlých oblastech Kambodže

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí tím, že pomůže zařízením splnit kritéria pro získání statusu standardizované mateřské školy. Součástí těchto kritérií je vybudovat a vybavit dvě třídy mateřské školy na základě požadavků místního ministerstva školství: jedna místnost s odpovídající velikostí a přirozeným větráním, dostatečná kapacita sociálních zařízení, přístup k pitné vodě, dětské hřiště a bezpečnostní oplocení. To umožní komunám zavést tyto školky do standardizačního hodnocení, a po získání příslušného statutu získat podporu na platu učitelů ze strany ministerstva a také příspěvek na další fungování a údržbu. Děti tak budou mít k dispozici vhodné a bezpečné prostředí pro učení, hru a růst. Pozitivní dopady předškolního vzdělání na další, dlouhodobý vývoj dětí a jejich studijní výsledky je prokázán řadou studií. Pozitivní dopady však předškolní výchova má na celou komunitu, jelikož pracující rodiče se často nemohou dětem věnovat. Předškolní zařízení jsou opatřena malovaným logem české ZRS a ČR jako donor byla přizvána také na slavnostní otevření.

Zlepšení praxe sběru dešťové vody prostřednictvím technických řešení inženýrek WASH v provincii Kampong Chhnang  

Hlavním cílem projektu je vybudovat technické zařízení a kapacity cílových skupin pro sběr a skladování vody. Projekt byl  koncipován podle hesla "od žen pro ženy", a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost. Cílové oblasti byly vybrány z těch nejvíce postižených nedostatkem vody s cílem dlouhodobého snížení nákladů domácností a komunit na vodu a zajištění proškolení k řádné údržbě systémů. Jedním z cílových příjemců jsou školy, přínos pro ně je jednoznačně zásadní, navíc jsou školy schopné financovat provoz filtrů ze zdrojů, které mají. Řešení pro domácnosti z řad nejchudších obyvatel se však ukázalo vzhledem k nákladům na údržbu filtrů příliš vysoké, bylo tak vystavěno řešení na sběr dešťové užitkové vody, která však nesplňuje standardy pitné vody, pokud není dostatečně převařena. Projekt přispívá k naplnění SDG číslo 6 Pitná voda, kanalizace stejně jako částečně k cíli 1 Konec chudoby, oba cíle jsou mezi prioritními cíli bilaterální programu ZRS s Kambodžou. Reflektuje zároveň priority cílové země v oblasti zvýšení počtu lidí, kteří mají přístup k pitné a nezávadné vodě, především v oblastech mimo hlavní město. Projekt dále navazuje na bilaterální projekt v oblasti vody a sanitace, který implementuje česká NNO Diakonie ČCE ve spolupráci s místní neziskovou organizací LWD. V minulosti tyto organizace společně z podpory ZRS ČR realizovaly i další spíše malé intervence v tomto sektoru (MLP, UNDP Challenge Fund, humanitární pomoc).

Galerie


MLP 2022