česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Diakonie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká rozvojová spolupráce zajistila 2 školám a více než 500 rodinám přístup k pitné vodě

Dne 21. listopadu 2023 se v kambodžské provincii Kampong Chhnang odehrálo slavnostní předání projektu " Zlepšení sektoru WASH v provincii Kampong Chhnang, Kambodža". Tento významný projekt, financovaný Českou rozvojovou agenturou a realizovaný konsorciem pod vedením české nevládní organizace Diakonie ČCE, je nesmazatelnou stopu v historii česko-kambodžského partnerství v oblasti vody a hygieny.
 

Projekt, který byl realizován v letech 2020 do roku 2023, představuje významný milník v česko-kambodžské rozvojové spolupráci. Tato iniciativa na pozadí závazku České republiky podporovat Rozvojové cíle tisíciletí, konkrétně pak dostupnost  vody a sanitace, je prozatím největším úspěchem v tomto úsilí. Dále také koresponduje s kambodžskou Národní rozvojovou strategií a vládní strategií rozvoje venkova.

Projekt, který byl pečlivě navržen tak, aby řešil naléhavé problémy v regionu, řešil problémy od nedostatečných zdrojů vody a hygienických problémů až po chemické znečištění a nedostatečné povědomí o důsledcích nesprávného hospodaření s vodou. Jako stěžejních bylo určeno osm obcí ve dvou okresech provincie Kampong Chhnang a byl navržen komplexní sanitární systém využívající místní dostupné zdroje a zohledňující jedinečné geografické a zemědělské podmínky regionu.

Pod vedením české Diakonie a ve spolupráci s místním partnerem Life with Dignity se konsorcia účastnily Česká zemědělská univerzita v Praze a české firmy G-Servis a Ekomonitor. Jejich společná intervence se zaměřila jak na rozvoj fyzické infrastruktury, tak na zapojení komunity s důrazem na osvětu v oblasti hospodaření s vodou a předcházení nemocem.

V počátečních fázích projektu, byly distribuovány hygienické sety, vodní filtry a navázána spolupráce s místním soukromým sektorem. Byly provedeny studie proveditelnosti, propojeny školy a vesnice a uspořádány osvětové kampaně. V následujících letech probíhala výstavba vrtů, testování vody a projektování komplexního systému zásobování vodou. V září 2023 došlo k vyvrcholení čtyřletého projektu, kdy česká společnost Ekomonitor instalovala moderní úpravnu pitné vody s českými technologickými řešeními. Toto špičkové zařízení, hloubkové vrty, vodojem a automatická tlaková stanice, zajistí čistou pitnou vodu pro více než 1 500 obyvatel a další se již k odběru vody přihlašují. Projekt neuvedl do provozu jenom špičkové technologie, zástupci místní komunity prošli komplexním školením, které jim zaručuje, že budou moci čističku samostatně spravovat a přispívat tak k lepší kvalitě života místních obyvatel po generace.

 

Galerie


iWASH handover