česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: The Phnom Penh Post
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velké plány rozvoje kambodžské infrastruktury

Kambodža stále patří k nejméně rozvinutým zemím světa,  nicméně  v posledních letech prochází významnou ekonomickou i sociální transformací a výrazně se modernizuje.  Vedle silného přílivu investic do zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu byl růst hospodářství v poslední dekádě tažen z podstatné části také stavebnictvím. Do infrastrukturálních projektů  jsou plánovány velké investice i v nadcházejícím období, což sebou přináší řadu obchodních příležitostí pro zahraniční podnikatele.

Dle indexu logistické výkonnosti (LPI), vydávaného Světovou bankou, se Kambodža z hlediska kvality infrastruktury související s dopravou v roce 2023 umístila až na 125. místě ze 139 sledovaných zemí.  V měření získala pouze 2,1 z 5,0 možných bodů. Pro srovnání sousední Thajsko se v celkovém stavu dopravní infrastruktury umístilo na 25. místě se skóre 3,7 bodu a Vietnam na 47. pozici se ziskem 3,2 bodu.

Kambodžská silniční síť trpí nízkou hustotou a soustředěním spíše v rovinatých jižních oblastech země. Železnice je zastaralá a neefektivní. Vodní doprava momentálně využívá především toku řeky Mekong, po které je zboží dopravováno do přímořských přístavů ve Vietnamu. Postupně jsou budovány nové mezinárodní letištní huby (nové letiště v Siem Reapu zahájilo provoz letos, v Phnompenhu se předpokládá dokončení v příštím roce), nicméně řada okrajových regionů s potenciálem turistického ruchu zatím odpovídající leteckou infrastrukturou nedisponuje.

Komplexní hlavní plán kambodžského tranzitního a logistického systému do roku 2033

Kambodžské úřady, vědomy si nedostatků v oblasti dopravní infrastruktury, po dlouhých a pečlivých přípravách schválily tzv. Komplexní hlavní plán kambodžského tranzitního a logistického systému na období 2023–2033, zpracovaný ve spolupráci se Světovou bankou,  japonskou rozvojovou agenturou JICA a několika čínskými společnostmi. Na jeho základě má dojít k rozšíření vysoce účinných tranzitních systémů v celé Kambodži (a také k propojení do dalších zemí regionu JV Asie), které výrazně přispějí k posílení národního hospodářského růstu a zároveň budou reagovat na potřeby udržitelné a sociálně-ekonomické společnosti. Investice do infrastrukturálních projektů by během následující dekády měly dosáhnout přibližně 36,7 mld. USD. Vedle výstavby, příp. modernizace letišť, se budoucí rozvoj týká dálniční a silniční sítě, železnice, říční i námořní dopravy, vč. přístavů.

Rada pro rozvoj Kambodže a Ministerstvo veřejných prací a dopravy (MPWT)  v komplexním hlavním plánu identifikovaly celkem 174 prioritních projektů, z toho  94 silničních, 8 železničních, 23 projektů říční a 20 projektů námořní dopravy, 10 projektů letecké dopravy, 15 logistických a 4 další projekty. Více informací k  uvedenému tématu lze nalézt na webových stránkách vrchní sekce logistiky MPWT: https://www.logistics.gov.kh/en/documents/other/CITLS_2023-2033-EN.

Zájem o zapojení evropských firem

Kambodžská vláda hodlá pro projekty využít mechanismu partnerství veřejného a soukromého sektoru a především zahraniční zdroje financování. Je zřejmé, že velká část aktivit bude realizována firmami z ČLR (např. vodní kanál Funan Techo, který jako součást iniciativy Pás a stezka má propojit hl. město Phnompenh s přímořským městem Kep). Nicméně Kambodža dává zřetelně najevo, že v rámci diverzifikace stojí i o prohloubení spolupráce se subjekty z dalších zemí, vč. členských států EU. V této souvislosti plánuje v blízké budoucnosti sérii obchodních misí do EU, během nichž chce prezentovat  investiční a obchodní příležitosti v zemi, vč. zapojení do infrastrukturálních projektů. V případě, že se ČR stane jednou z cílových zemí, budou mít české firmy možnost oslovit kambodžské představitele osobně. I kdyby však k tomuto nedošlo, vždy bude příležitost kontaktovat příslušné kambodžské instituce nebo stát se součástí většího řešení na nadnárodní úrovni s dalšími evropskými partnery.

 

Roman Seidl, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Kambodžském království