česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Phnom Penh Post
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návrat turistů do Kambodži přináší obchodní příležitosti

Cestovní ruch je dlouhodobě jedním z pilířů kambodžské ekonomiky. S růstem úrovně služeb a infrastruktury se zvyšuje atraktivita země jako turistické destinace, a to i pro movitější klientelu, což přináší řadu obchodních příležitostí nejen pro domácí podnikatele.

V Kambodži tradičně hraje podstatnou roli zemědělství, ovšem růst hospodářství byl v poslední dekádě tažen převážně silným přílivem investic do výroby (zejm. oděvního průmyslu), stavebnictví (infrastrukturální projekty, realitní sektor) a cestovního ruchu.

Postupné oživení

Kambodžský turistický sektor byl těžce zasažen pandemií Covid-19, kdy od začátku roku 2020 zaznamenal dramatický pokles přetrvávající následující tři sezony.  V roce 2023 však již země přivítala 5 453 231 zahraničních turistů, což je o 139,5% více oproti roku 2022. Příjmy ze zahraničního cestovního ruchu dosáhly 3,04 mld. USD (nárůst o 115%), což představovalo 7,5% celkového HDP. V průměru strávili turisté v Kambodži 7,6 dne.

Oživení je zásluhou především cestovatelů z asijských zemí, zejm. z Thajska, Vietnamu, Číny a Laosu, kteří společně tvořili 68,9 % všech zahraničních návštěvníků. Mezi další významné země původu patřily USA, Jižní Korea, Indonésie, Francie, Spojené království a Malajsie. Významně rostla i domácí turistika, kdy vnitrostátní cesty dosáhly počtu 18 743 373, což činí zvýšení o 34,5% oproti roku 2022.

Přesto cestovní ruch zatím ještě nedosáhl stavu před pandemií, počet zahraničních turistů v loňském roce dosáhl úrovně 82,5% z roku 2019 (6,6 mil. návštěvníků). Úřady proto plánují přilákat další zahraniční turisty, vč. více Evropanů.  

Státní podpora, tradiční lákadla i nové trendy

Vláda ve snaze ulevit firmám v hlavních turistických odvětvích zavedla v roce 2023 daňové pobídky pro cestovní kanceláře, restaurace, hotely a penziony, jako např. měsíční daňové výluky a osvobození od roční daně z příjmu. Současně jsou připravovány nové strategie na podporu cestovního ruchu, které mají motivovat soukromý sektor, aby zlepšil kvalitu a udržitelnost služeb. Zvýšení hotelových standardů a celkové konkurenceschopnosti kambodžského hotelového sektoru, budování nové infrastruktury (vč. silnic, letišť a přístavů), identifikace dalších zajímavých turistických lokalit a segmentů cestovního ruchu mají přispět k tomu, aby se Kambodža stala jednou z předních turistických destinací.

Hlavní turistickou atrakci Kambodžského království představují historické památky, z nichž čtyři jsou zapsány na seznamu světového dědictví Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).  Jmenovitě jde o archeologický park 91 starověkých chrámů z 9. - 13. století v čele s chrámovým komplexem Angkor Wat v severozápadní provincii Siem Reap, chrámovou zónu Sambor Prei Kuk v centrální provincii Kampong Thom, chrám Preah Vihear a archeologické naleziště Koh Ker v severozápadní provincii Preah Vihear. V blízkosti Angkoru, který je nejznámějším a nejoblíbenějším turistickým místem, bylo v roce 2023 zprovozněno nové mezinárodní letiště. Dalším tradičním cílem návštěvníků je hlavní město Phnompenh, vedle něho pak země disponuje mořským pobřežím v délce asi 450 km ve čtyřech jihozápadních provinciích Sihanoukville, Kampot, Kep a Koh Kong.

Běžným postupem bývá, že turisté spojují návštěvu Kambodže s cestou do některé ze sousedních velkých zemí, jimiž jsou Thajsko či Vietnam. Se strategickými investicemi do infrastruktury a přizpůsobenými cestovními balíčky se ale Kambodža může stát samostatnou destinací, a to pro různé segmenty zákazníků. Např. seniorům nabízí lákavou kombinaci kulturních, historických a přírodních zajímavostí, spojených s pohodlím a péčí. Vzhledem k rostoucí poptávce po důchodových zařízeních ve stárnoucích zemích, jako jsou Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea, má velký potenciál též přeměna řady nedokončených hotelových staveb z covidové éry na domovy důchodců. Novým rostoucím odvětvím je rovněž eco-turismus, zahrnující např. pobyty na farmách, kde se pěstuje světově známý kampotský pepř. Zajímavým prvkem mohou být i skupinové návštěvy pagod a chrámů pro zahraniční zájemce o pochopení buddhismu a jeho původu, které lze již nyní objednat především v hlavním městě.

Příležitosti i pro české firmy

Pokud nedojde k nepředvídaným negativním globálním nebo lokálním událostem typu koronavirové pandemie, ekonomické krize apod., měl by příliv zahraničních návštěvníků Kambodži setrvale narůstat. V prvním pololetí roku 2025 zahájí provoz nové mezinárodní letiště v Phnompenhu, které bude v první fázi schopné odbavit až 13 milionů cestujících ročně, přičemž kapacita bude dále stoupat na  30 milionů, resp.  50 milionů cestujících ročně ve druhé a třetí fázi. Důsledkem bude zvýšení frekvence letů z Evropy, vč. redukce nepříjemných mezipřistání a přestupů. V roce 2023 zavítalo do království úhrnem 562 479 cestovatelů z evropského kontinentu, což činilo 10,3% z celkového počtu zahraničních návštěvníků. Z toho bylo 3 929 občanů ČR. Nicméně jen v lednu 2024 již do Kambodži přicestovalo 801 českých turistů, což byl téměř dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce (416).  

Rozvoj turistické infrastruktury a rostoucí kvalita služeb přinášejí podnikatelské příležitosti pro zahraniční cestovní agentury, dávají možnost investic do ubytovacích a dalších turistických zařízení apod. Z českého pohledu je nepochybně zajímavá zvyšující se poptávka po nových minipivovarech v hlavním městě a dalších turistických lokalitách. Příležitost pro uplatnění českým firmám dále nabízejí menší vodohospodářské projekty s využitelností inovativních a cenově nenáročných řešení (mobilní úpravny vody a čističky pro hotelové rezorty).  Příliv movitějších cestovatelů rovněž zvyšuje tlak na růst kvality zdravotní péče a investice do vybavení zdravotnických zařízení (přístroje, lůžka, nástroje a další pomůcky pro složitější zákroky). U těchto dodávek mohou české firmy stále ještě využívat některé rozvojové nástroje, které v této prioritně indikované oblasti ČR v rámci rozvojové spolupráce poskytuje. Vedle výstavby nových páteřních letištních hubů pak Kambodža spouští projekty modernizace stávajících regionálních letišť. Realizátory těchto projektů pravděpodobně budou převážně čínské subjekty, české firmy se však mohou zapojit formou subdodávek (zařízení pro řízení letového provozu, radarové a telekomunikační systémy), a to zvláště ty, které mají předchozí reference z čínského trhu.

 

Roman Seidl, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Kambodžském království