по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ilustrační foto - StockSnap
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Modernizace dopravní infrastruktury v Petrohradu

V souladu s novou dopravní strategií RF se město Sankt-Petěrburg připravuje na rozsáhlou modernizaci dopravní infrastruktury a obměnu dopravních prostředků MHD s důrazem na snížení jejího vlivu na životní prostředí. Rozsah plánovaných projektů bude zajímavou příležitostí pro firmy působící v tomto oboru.
 

Dopravní infrastruktura RF

Stav ruského vozového parku a infrastruktury veřejné dopravy dosáhl kritické úrovně: více než 70 % vozidel a více než 80 % dopravní infrastruktury je za hranicí životnosti. Špatný stav veřejné dopravy vede k růstu používání osobních automobilů, což je v rozporu s cíli udržitelného rozvoje. Návrh nové dopravní strategie RF na období do roku 2030 (s prognózou do roku 2035) si klade ambiciózní cíle v souladu s plánovaným přechodem energetiky k nízkouhlíkovému hospodářství. Počítá například s dosažením nulové uhlíkové stopy MHD v městských aglomeracích, 4násobným zvýšením  rychlosti pohybu zboží, 50% zvýšením exportní kapacity železnic nebo 100% digitalizací přepravních dokumentů.

Modernizace dopravní infrastruktury v Petrohradu

Petrohrad je druhé největší město v Rusku, které disponuje obrovskou dopravní sítí. V souladu se strategickými cíli RF v oblasti dopravy připravuje rozsáhlou modernizaci dopravní infrastruktury a obměnu dopravních prostředků MHD. Město plánuje přechod na nový model dopravní obslužnosti ve třech etapách, jejichž realizace by měla začít v dubnu 2022. Důraz bude kladen na životní prostředí (elektrická doprava a autobusy na CNG). Níže uvádíme nejdůležitější aspekty připravovaných projektů.   

Dopravní prostředky – autobusy, tramvaje, trolejbusy, vagony metra

  • Se zahájením první etapy modernizace dopravní obslužnosti (duben 2022) se plánuje uvedení do provozu 800 nových autobusů. Následně po obnovení dopravní infrastruktury bude pořízeno dalších 2000 autobusů.
  • Státní podnik "Gorelektrotrans" plánuje v rámci 8letého komplexního programu rozvoje elektrické dopravy v Petrohradu zásadně obnovit a doplnit vozový park tramvají a trolejbusů: 569 jednotek do roku 2023 a 647 jednotek ve druhé etapě do roku 2028. Pro centrální části města bude pořízeno 80 retro tramvají.
  • Federální vláda RF odsouhlasila nákup 950 vozů pro petrohradské metro v letech 2022 –2031 z alokace finančních prostředků z Fondu národního blahobytu Ruska ve výši až 96,9 miliardy RUB (přibližně 1,17 mld. EUR).
  • O účast ve výběrových řízeních se budou ucházet nejdůležitější výrobci a dodavatelé dopravních prostředků působící v RF. (Pozn.: Předpokládá se rovněž účast ruské společnosti „Sinara Transport Machines“, která je partnerem plzeňské „ŠKODA TRANSPORTATION a.s.“ ve společných podnicích „Sinara-Škoda“ а „Vagonmaš“, registrovaných v Petrohradu).   

Pozemní komunikace, metro a petrohradské podzemí

  • Za 10 let bylo na výstavbu vnitřní rychlostní magistrály v Petrohradu vynaloženo 200 mld. RUB (přibližně 2,4 mld. EUR), její další rozšiřování bude částečně financováno z federální půjčky ve výši 24 mld. RUB (přibližně 289 mil. EUR). Aktuálně se plánuje výstavba křižovatek a budování dalších úseků rychlostní magistrály v několika etapách do roku 2027.
  • Na výstavbu petrohradského metra bylo v roce 2021 vynaloženo 10 mld. RUB (přibližně 120 mil. EUR), tj. 1,35 % městského rozpočtu. V roce 2022 Petrohrad plánuje na další rozvoj metra alokovat 28 mld. RUB (přibližně 337 mil. EUR) a v dalších dvou letech 55 mld. RUB (přibližně 663 mil. EUR) ročně. (Pozn.: Moskva vynakládá průměrně ročně na rozvoj podzemní sítě metra 7 - 8 % municipálního rozpočtu).
  • Kromě výstavby nových zařízení se do roku 2024 plánují rozsáhlé opravy a modernizace 85 % městských komunikací.
  • Město se bude rovněž věnovat otázkám komplexního rozvoje petrohradského podzemí z důvodu nedostatku volných nadzemních ploch a zachování historického rázu centra a dalších částí města. V 70. letech 20. století byl již vypracován podobný rozvojový plán, který je s ohledem na aktuální stav infrastruktury potřeba pro posouzení dalších možností aktualizovat a převést do digitální formy.

Připravované změny dopravní infrastruktury v Petrohradu a požadavky na nové efektivní a k životnímu prostředí šetrné technologie mohou být zajímavou příležitostí pro zahraniční dodavatele, zejména pro etablované a lokalizované společnosti v RF. Jedná se například o výrobce a dodavatele prostředků MHD, dopravních systémů, stavební a inženýringové společnosti a společnosti zabývající se vývojem aplikací a informačních systémů. 

Luboš Laštůvka, ekonomický konzul, Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu