english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MitAD projekt
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-norský výzkum stárnutí mozku

Lidský mozek a složité procesy v něm zůstávají předmětem intenzivního výzkumu mnoha vědeckých týmů po celém světě. Jedním z nich je i česko-norské uskupení v rámci společného projektu MitAD, který zkoumá možnosti, zda a jak lze – laicky řečeno – zpomalit odumírání buněk v mozku, které se projevuje např. jako Alzheimerova nemoc. Členy výzkumného týmu jsou zástupci lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Oslo. Projekt finančně podporují Fondy EHP/Norska a Technologická agentura ČR.

Stárnutí lidského organismu má řadu projevů patrných na první pohled - zvrásnění tváře, šedivění vlasů či zeslábnutí svalů – stejně tak postupně stárnou i části našich buněk. Jedny z klíčových buněčných komponent jsou mitochondrie, laicky označované jako elektrárny buněk pro svou hlavní funkci vytvářet buňkám energii. Když dochází k jejich stárnutí, přestávají fungovat a v buňce se hromadí jako buněčný odpad, narušují její rovnováhu, což vede k postupnému zániku (smrti) buňky. Buňka ale má vlastní čistící systém, který dokáže tento buněčný odpad rozložit a zrecyklovat, a tím vytvořit nové funkční mitochondrie. Funkce tohoto čistícího mechanismu nazývaného mitofagie se však v průběhu stárnutí zhoršuje. Hromadění buněčného odpadu je charakteristickým znakem neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci. Příčinou by mohlo být právě narušení tohoto čistícího systému. Tým expertů z univerzity v Oslu a z Kognitivního centra Neurologické klinicky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol pracují na hypotéze, která by měla pomoci objasnit roli mitofagie u pacientů s Alzheimerovou nemocí.

Norští výzkumníci zjistili, že aktivace mitofagie u zvířat pomocí nově nalezených látek vede nejenom k odstranění buněčného odpadu, ale i ke zlepšení v paměťových testech. Právě paměť bývá charakteristicky narušená u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Svou studií prokázali, že (znovu)aktivace mechanismu mitofagie má významný terapeutický potenciál v boji s chorobou, představující hrozbu 21. století. Jak je to u klinické populace ale nebylo doposud jasné. Propojením odborníků základního a klinického výzkumu vznikl unikátní česko-norský projekt MitAD, zaměřující se na roli mitofagie u klinické populace.

Cílem projektu MitAD je identifikovat specifické znaky mechanismu mitofagie u pacientů v různém stádiu Alzheimerovy nemoci, které by mohly sloužit jako informace o „mitochondriálním zdraví“ a ověřit, zda souvisí s klinickými projevy onemocnění, tak jak to bylo pozorováno na zvířecích modelech. Pak bude možné postoupit k dalším krokům ve výzkumu, které by mohly vést k vývoji léku ke zlepšení recyklace mitochondrií, tím oddálit či zpomalit Alzheimerovu nemoc a další neurodegenerativní onemocnění, a přispět tak ke zdravějšímu stárnutí.

České a norské know-how se v rámci tohoto výzkumu velmi dobře doplňují. Česká studie stárnutí mozku (Czech Brain Aging Study) je totiž svým charakterem nejrozsáhlejší dlouhodobou studií ve střední a východní Evropě, zaměřující se na rizikové faktory neurodegenerativních onemocnění. Norské laboratoře zase disponují pokročilými biochemickými metodami. V rámci MitAD projektu bylo vyšetřeno více než 500 pacientů z Kognitivního centra Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. U těchto pacientů výzkumníci analyzovali biologické vzorky s cílem identifikovat specifické proteiny mitofagie. Část vzorků je analyzována právě na univerzitě v Oslu. Úspěšná spolupráce mezi českým a norským týmem vyústila v několik prezentací pro odbornou i laickou veřejnost a studenty (více www.mitophagyad.eu/meetings). Hlavní výsledky výzkumu prezentovali čeští vědci během norsko-britského workshopu o stárnutí mozku na univerzitě v Oslu, kterého se účastnily evropské kapacity zabývající se výzkumem stárnutí s důrazem na mitofagii. V současné době jsou tyto výsledky v recenzním řízení v prestižním vědeckém časopise a výzkumný tým dokončuje další studii, která se zaměřuje na roli mitofagie u pacientů s jinými neurodegenerativními onemocněními. „Díky příspěvku z Fondů EHP/Norska a TAČR se podařilo vytvořit ojedinělý vědecký projekt a napojit se na špičkový světový výzkum příčin Alzheimerovy nemoci,“ komentovala vedoucí biochemické části projektu dr. Veverová z Neurologické kliniky FN Motol. V dubnu 2024 se v Praze uskuteční ve spolupráci s norskými kolegy mezinárodní konference shrnující výsledky projektu MitAD s přislíbenou účastí zahraničních odborníků.

Projekt byl podpořen celkovou částkou 1 404 000 EUR z Fondů EHP/Norska a Technologické agentury ČR v rámci Programu KAPPA.

 

RNDr. Kateřina Veverová, Ph.D. a Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., Neurologická klinika FN Motol

Mgr. Ondřej Fiala, zástupce velvyslance, zastupitelský úřad ČR v Oslo

 

Workshop ke stárnutí mozku na univerzitě v Oslo

Workshop ke stárnutí mozku na univerzitě v Oslo

MitAD projekt

MitAD projekt