česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáž na ZÚ Nikósie

Velvyslanectví ČR v Nikósii vyhlašuje výběrové řízení na pozici stážisty / ky (studijní stáž). Trvání stáže se předpokládá od července 2023 na 3-7 měsíců. Stáž je určena studentům nebo čerstvým absolventům VŠ.
 

Účel studijní stáže:

Umožnit stážistovi podílet se na plnění úkolů, seznámit se s posláním a prací na zastupitelském úřadu, konkrétně:

zpracování odborných materiálů a zahraničně-politických analýz

rešerše, vyhledávání informací, příprava podkladů ke schůzkám a jednáním,

podílení se na organizaci akcí, administrativní výpomoc

účast na jednáních, konferencích a odborných seminářích

 

Doba konání stáže:

Od července 2023 na 3-7 měsíců podle dohody.

 

Termín podání přihlášek ke stáži a doplňujících dokumentů:

30. duben 2023

Přihlášku s dokumenty zasílejte na e-mail nicosia@embassy.mzv.cz

 

Podmínky, které musí stážista splňovat:

 • Stážista musí být státním občanem České republiky.
 • Stážista musí být studentem řádného denního studia vysoké školy nebo jejím absolventem nejpozději do 1 roku po ukončení bakalářského nebo magisterského studia.
 • Stážista musí být bezúhonný
 • Stážista musí mít dobrou znalost angličtiny na úrovni nejméně B2. Znalost turečtiny je výhodou.
 • Stážista musí ovládat práci na PC
 • Zájemce o stáž musí předložit všechny níže požadované dokumenty.

 

Upozornění:

Stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění.

Stážista si musí sám zajistit úhradu veškerých nákladů se stáží spojených (letenka, stravování apod.). Velvyslanectví neposkytuje stážistovi žádné finanční prostředky, stravenky ani nehradí náklady na dopravu.

 

Požadované doklady:

 1. Žádost o studijní stáž na ZÚ (DOC, 103 KB)
 2. Motivační dopis - upřesnění specializace, okruhu zájmu, preferovaný termín;
 3. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOC, 29 KB)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 49 KB)
 5. Strukturovaný životopis,
 6. Doklad o studiu na vysoké škole nebo o jeho úspěšném absolvování,
 7. Výpis z Rejstříku trestů ČR vydaný před méně než 3 měsíci,
 8. Kopie obou stran občanského průkazu ČR nebo kopie datové strany cestovního pasu ČR, na níž bude napsán text "Souhlasím s pořízením kopie" a připojen vlastnoruční podpis žadatele,
 9. Jakýkoli další doklad podle uvážení žadatele, který by mohl mít vliv na rozhodnutí (není povinný) – doporučení, reference.

 

Výběrové řízení

 1. Výběrové řízení představuje dvoufázový proces (k žádosti se vyjadřuje Velvyslanectví ČR v Nikósii a poté Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze), který činí v praxi cca 2 měsíce.
 2. Po termínu podání přihlášek a všech doplňujících dokumentů velvyslanectví nominuje z uchazečů jednoho nejvhodnějšího kandidáta a tuto nominaci  společně s návrhem na povolení stáže odešle na Ministerstvo zahraničních věcí ČR do Prahy ke schválení, včetně uvedení, kdo z vyslaných pracovníků velvyslanectví ČR bude garantem stáže.
 3. Velvyslanectví ČR v Nikósii si vyhrazuje právo nevybrat žádného žadatele a výběrové řízení buď zrušit, nebo opakovat.
 4. Vybraný stážista může nastoupit na stáž nejdříve v den, kdy Ministerstvo zahraničních věcí navrženou nominaci schválilo.
 5. Na konci stáže dostane stážista závěrečné hodnocení shrnující výsledky stáže na velvyslanectví ČR v Nikósii.