česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání žádostí o krátkodobá víza - Institut spolehlivého partnera

Společnosti a instituce splňující níže uvedené podmínky, jejichž obchodní partneři jsou občany nebo rezidenty Indie a jejichž cesta do ČR je v zahraničněpolitickém, ekonomickém či jiném zájmu České republiky, mohou požádat o zařazení do programu prostřednictvím emailové adresy newdelhi.partners@mzv.gov.cz.

Žádost o zařazení do programu přitom nezasílá indická společnost či instituce, ale vždy její český partner. V případě zařazení do programu mohou žadatelé využít služeb jednoho z vízových center společnosti VFS Global dle vlastní volby.  Doporučujeme, z důvodu procesních lhůt a plynulého odbavení žadatelů, aby byla žádost o vízum podána vždy minimálně 15 dnů před plánovanou cestou žadatele do České republiky. 

Programu mohou využít tito žadatelé:

 • zaměstnanci/zástupci indických zastoupení českých firem a joint-ventures českých a indických firem

  Český subjekt zašle ambasádě na e-mail newdelhi.partners@mzv.gov.cz doklad potvrzující výše uvedený vztah k indické společnosti, který bude následně posouzen politicko-ekonomickým oddělením ambasády. Vztah k indické společnosti je třeba doložit pouze pro zařazení do programu, tedy nikoliv při následných žádostech o vízum. 

 • zástupci indických úřadů (nikoliv soukromých společností) cestující do ČR na audit, inspekci nebo kontrolu

  Dotčená česká společnost očekávající inspekční cestu zašle na email newdelhi.partners@mzv.gov.cz pozvání a žádost o přidělení termínu podání žádosti o vízum, obsahující jméno žadatele, kontakt na něj, zdůvodnění plánované cesty a její termín. 

 • zástupci indické vlády, ministerstev, státních, výzkumných, vědeckých, technických či akademických institucí, kteří do ČR cestují za účelem jednání a navázání kontaktů, ať již se soukromým, veřejným nebo státním sektorem, pokud je účel cesty relevantní pro rozvoj zejména obchodních, ekonomických či vědeckých vztahů mezi Českou republikou a Indií

  O termín podání požádá český subjekt, který indické žadatele o vízum bude přijímat, a to prostřednictvím pozvání zaslaného na e-mailové adresy newdelhi.partners@mzv.gov.cz a newdelhi.commerce@mzv.gov.cz, obsahujícího jméno žadatele, kontakt na něj, zdůvodnění plánované cesty a její termín. Pro přidělení termínu je klíčové kladné stanovisko příslušného pracovníka politicko-ekonomického oddělení ambasády.

 • obchodní, ekonomické či sektorové mise nebo delegace, které organizuje nebo na kterých se podílí ambasáda

  V případě této kategorie navrhuje přidělení termínu přijetí pouze příslušný pracovník politicko-ekonomického oddělení ambasády. Na žádosti o přidělení termínu zaslané samotnými žadateli nebude brán zřetel. 

 

Upozorňujeme, že Institut spolehlivého partnera nelze využít pro podání žádostí za účelem turistiky či návštěvy rodiny a přátel, a to ani v případě osob, patřících do některé z výše uvedených skupin.