deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem

(Archivní článek, platnost skončena 26.03.2021 / 16:45.)

Německo zařadilo Česko od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k zásadnímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany Česka cestující do a přes Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z Česka nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Aktuální informace: Dovolujeme si upozornit pendlery, že německá pohraniční policie začala při kontrolách vyžadovat originál potvrzení zaměstnavatele. Kopie vytištěná z mailu již nestačí. Několika pendlerům nebyl z tohoto důvodu umožněn vstup do Německa.

Bavorsko uplatňuje výjimku pro pendlery, kteří pracují v důležitých odvětvích, nebo na důležitých pozicích (viz aktualizace Bavorského karanténního nařízení), nejen ve zdravotnictví, či sociálních službách. Pendler musí získat potvrzení o nepostradatelnosti od zaměstnavatele. Místní úřady (Landratsamt/Stadtamt) musí také potvrdit "systémovou důležitost" zaměstnavatele. Povinnost testů každé dva dny zůstává.

Omezení na hranicích bylo prodlouženo do konce března. Pro osoby, které vstupují do Německa z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také Česko) na základě níže uvedených výjimek, nově platí, že se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR, nebo antigenní), který je v německém, nebo anglickém jazyce a který není starší při vstupu na území Německa více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které cestují do Německa mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

- osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření);

- pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví, nebo pečovatelských službách (v Bavorsku nemusejí do karantény);

- v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Všichni ostatní cestující do Bavorska musí podstoupit 14denní karanténu. Karanténu nelze od 8. března zkrátit.

Tranzit přes území Německa, a to ani v závažných případech, není povolen.

 

Německo považuje za vážné důvody pro cestu na své území (dle informací uveřejněných na webové stránce Spolkového ministerstva vnitra) zejména:

- má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění;

- jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky;

- cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě;

-  jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží;

-  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

- jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

 

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem. 

 

Telefonní číslo call centra Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 222 264 222 s odkazem na doprovodný text.

Spolková úprava omezení vstupu do Německa.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí.

Další informace na webu velvyslanectví Německa v Praze.

přílohy

seznam testovacích míst v Bavorsku 21 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 23.2.2021