deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
GK Mnichov

GK Mnichov

Energetická krize může být šancí pro české firmy: Výstavba stovek kilometrů nového elektrického vedení v Bavorsku

thumb

V rámci řešení současné energetické krize a dlouhodobého zajištění dostatku energie plánuje Bavorsko výstavbu stovek kilometrů elektrického vedení. Hlavním projektem jsou přenosové soustavy Südlink a Südostlink, která mají transportovat… více ►

Recepce ke státnímu svátku 2022

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková uspořádala 18. října v Mnichově v konferenčním centru Nadace Hannse Seidla svou první recepci k nadcházejícímu státnímu svátku 28. října za účasti mnoha českých a bavorských hostů z oblastí politiky, ekonomiky… více ►

GK Červenková se setkala s odcházejícím předsedou Ackermann-Gemeinde Martinem Kastlerem

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková se 14. října v předvečer shromáždění Ackermann-Gemeinde a volby jejího nového vedení ve Würzburgu setkala s odcházejícím předsedou Martinem Kastlerem. Poděkovala mu za jeho 12-letou činnost v čele tohoto… více ►

GK Červenková navštívila Centrum Bavaria Bohemia, zúčastnila se rozloučení s B. Stamm ve Würzburgu a také udílení 4. koncilní ceny města Kostnice

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková 13. října navštívila Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, které od roku 2016 koordinuje česko-bavorské kulturní aktivity. S ředitelkou centra Veronikou Hofinger si GK Červenková prohlédla tzv. Zelený pás… více ►

Oběd GK Červenkové k českému EU-předsednictví

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková uspořádala 10. října oběd k českému předsednictví v Radě Evropské unie. Bavorské ministryni pro evropské záležitosti Melanie Huml, generálním konzulům států EU a ukrajinskému generálnímu konzulovi představila… více ►

Nástupní návštěva GK Červenkové v Bádensku-Württembersku

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková uskutečnila 26. a 27. 9. 2022 nástupní návštěvu v Bádensku-Württembersku. Za doprovodu honorárního konzula ČR Markuse Heinleina se ve Stuttgartu setkala se státním tajemníkem Florianem Hasslerem a… více ►

GK Červenková na slavnostním zahájení programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027

thumb

Generální konzulka Ivana Červenková se 22. září zúčastnila slavnostního zahájení programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021 – 2027 ve Furth im Wald. Z tohoto programu bude poskytnuto na projekty 99,1 mil eur z Evropského fondu pro regionální… více ►

Nástroje ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR připravil přehled nástrojů ekonomické diplomacie pro podporu českých exportérů. Nyní naleznete všechny základní nástroje na jednom místě. více ►

Informace o stipendiu na roční studijní pobyt v Bavorsku a pozvánka na online akci „Za studiem do Bavorska“ Česko-bavorské vysokoškolské agentury

thumb

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o aktuální výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo… více ►

Česko-bavorská přeshraniční pracovní skupina se sešla v Bamberku

thumb

V dnech 13. a 14. září 2022 se v Bamberku opět sešla Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci. Dvoudenní zasedání zástupců českých a bavorských ministerstev, podnikatelských komor, regionálních uskupení a dalších aktérů se… více ►