deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vstup do Německa z Česka s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1. 6. 2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstávají omezení pro vstup na území Německa v případě, že  je nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet). Od 09.01.2023 se musí cestující z Čínské lidové republiky, s výjimkou ze zvláštní administrativní oblasti Hongkong, prokazovat při příjezdu do SRN negativním výsledkem testu na COVID-19.  PCR test nebo antigenní test nesmí být starší než 48 hodin při příletu na území Spolkové republiky Německo. 

S účinností od 9. 4. 2022 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí.

VSTUP NA ÚZEMÍ BAVORSKA (NĚMECKA)

Od 1. 6. 2022 se ruší všechna protiepidemická opatření pro vstup do Spolkové republiky Německo ze zahraničí. Není třeba již disponovat dokladem o bezinfekčnosti. Tento stav bude platit do 7.4. 2023.

Omezení pro vstup platí jen v případě, pokud je na seznamu zemí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet) zařazena nějaká země či oblast  - viz níže.

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

PŘÍJEZD ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (NETÝKÁ SE ČESKÉ REPUBLIKY)

Seznam zemí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha.  RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 3 měsících infekci SARS-Cov-2, musí po příjezdu z těchto zemí do Německa do 14denní karantény. 

Od 9.1.2023 je na seznamu zemí s nebezpečnou mutací viru, na jejímž území hrozí výskyt obzvlášť znepokojující varianty viru, Čínská lidová republika, vyjma území Hongkongu. Cestující z Čínské lidové republiky, s výjimkou ze zvláštní administrativní oblasti Hongkong, se musí prokazovat negativním výsledkem testu na COVID-19.  PCR test nebo antigenní test nesmí být starší než 48 hodin při příletu na území Spolkové republiky Německo. Tato povinnost se vztahuje na všechny cestující bez ohledu na stav jejich očkování proti nemoci COVID-19 nebo vyléčení z nemoci COVID-19.  Na cestující z Činy se však nevztahuje povinnost 14denní karantény po příjezdu do Německa. 

V novele nařízení o vstupu na území SRN v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 ze dne 6.1.2023 byla zavedena možnost pro příslušné německé úřady nařídit provádění namátkových testů cestujících z oblastí s nebezpečnou mutací viru po příjezdu na území SRN.  Budou prováděny antigenní testy a v případě, že bude antigenní test pozitivní, bude proveden ještě potvrzující PCR test a sekvenování daného vzorku.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen v nemocnicích a pečovatelských zařízeních, kde je vyžadován aktuální negativní antigenní test či PCR test na přítomnost koronaviru, a u lékaře, a to do 7.4.2023.  Od 2.2.2023 nejsou v dálkové veřejné dopravě respirátory povinné.

Spolkové země mohou nařídit ve své kompetenci nošení respirátorů (FFP2) v městské, příměstské a regionální dopravě a ve veřejných prostorech v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a gastronomie. V případě, že je v některých okresech či spolkových zemích Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření.  

Od 1.10.2022 jsou v Německu považovány za plně očkované osoby občané, kterým byly aplikovány 3 očkovací dávky proti COVID-19.  Výjimku tvoří občané se 2 očkovacími dávkami, kteří měli před první dávkou onemocnění COVID-19 prokázané protilátkami, nebo před aplikací druhé dávky prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem, nebo po 2. dávce očkování prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem a od tohoto testu již uplynulo 28 dní. Na rozdíl od uplynulé zimy však nebude stav očkování rozhodující pro přístup do restaurací, obchodů a kulturních a sportovních zařízení.

Aktuálně platná opatření v Bavorsku naleznete zde

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě prokázání nákazy nemocí COVID-19 pozitivním antigenním testem nebo PCR testem je nařízena samoizolace 5 dnů.  K ukončení samoizolace není nutný negativní antigenní test, ale doporučuje se vyléčení z nemoci negativním antigenním testem prokázat (negativní test je povinný pouze v případě personálu nemocnic a pečovatelských zařízení).   Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou, nemají povinnost zůstat v karanténě, nicméně se doporučuje omezit osobní kontakty a denně se testovat na přítomnost koronaviru. Bližší informace naleznete zde.

V některých spolkových zemích (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Šlesvicko-Holštýnsko, Porýní-Falcko, Sársko, Brémy, Dolní Sasko a od 3.2.2023 v Durynsku) již neplatí 5denní samoizolace po nákaze nemocí COVID-19. V těchto spolkových zemích platí pouze povinnost nosit respirátor FFP2 mimo vlastní domácnost 5 dní po zjištění nákazy. Infikované osoby nemohou navštěvovat nemocnice, pečovatelská zařízení a věznice a pracovat v nich. 5denní samoizolace je přesto v těchto spolkových zemích doporučená, má-li infikovaná osoba symptomy. Samoizolace by měla být ukončena 48 hodin po odeznění symptomů, nebo 10 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Konzulární působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: 004930/226380, nouzová linka: 0049 170 247 9956

Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.
Tel.: 0049-351 65 56 711, nouzová linka: 0049171/7672601.

Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München 

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc

Tel.: 0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43, nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

NÁVRAT DO ČR

Od 9. 4. 2022 se veškerá protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí  ruší. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

Velvyslanectví ČR v Berlíně

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID