česky  english 

rozšířené vyhledávání

Předsednictví Rady OSN pro lidská práva v roce 2023

Rada OSN pro lidská práva zvolila v pátek 9. prosince 2022 Stálého představitele ČR Václava Bálka jako svého předsedu pro rok 2023. V čele Rady tak poprvé v historii stanul český zástupce.

> Aktuality o předsednictví: https://twitter.com/UN_HRC

> Aktuality o národním členství ČR v Radě: Rada OSN pro lidská práva

> Projev stálého představitele Václava Bálka po zvolení do funkce předsedy Rady OSN pro lidská práva (9.12.2022): Text projevu 

Co to znamená předsednictví RLP?

Předsednictví Rady (RLP) vychází z rezoluce 16/21 a zažité praxe. Oficiálně trvá jeden kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince. Zahrnuje tradiční povinnosti (organizační a procesní aktivity, reprezentační povinnosti) i ad-hoc aktivity. Vykonává jej předseda RLP – Stálý představitel členské země RLP, na kterou v daném roce vychází předsednictví podle předem stanoveného regionálního klíče. Do funkce ho volí delegáti ostatních členských zemí RLP na organizačním zasedání RLP v prosinci předcházejícího roku.

Jaké je role předsedy RLP?

Role předsedy RLP spočívá ve velké míře v neutrálním působení s cílem zajistit fungování Rady v souladu s principy OSN. Působí jako tzv. "honest broker".

> Organizační aktivity  

 • řízení tří hlavních zasedání a tří zasedání univerzálních periodických přezkumů, možnost mimořádných jednání RLP
 • řízení Byra - koordinačního orgánu RLP
 • jmenování držitelů různých mandátů z rezolucí RLP (vyšetřovatelé, zpravodajové) 
 • snaha zlepšovat každodenní fungování RLP (např. lepší využívání digitálních nástrojů, přístupnost pro vozíčkáře nebo nevidomé) 

> Reprezentační povinnosti 

 • zastupování RLP vůči veřejnosti, médiím a systému OSN  
 • pracovní cesty do New Yorku (včetně jednání s generálním tajemníkem OSN nebo představení výroční zprávy RLP na plénu Valného shromážděná OSN) 
 • další pracovní cesty na pozvání 
 • zastupování RLP vůči médiím
 • pravidelná setkání s regionálními a politickými skupinami (zejména pět regionálních skupin, EU, OIC či Arabská skupina)  
 • pravidelná setkání se zástupci zvláštních procedur OSN 

> Ad-hoc aktivity 

 • neformální zasedání - retreat
 • řada jednání se zástupci států 
 • rozhodování o procedurálních sporech 
 • příprava jednání k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv 

Kdo se podílí na předsednictví?

Předsedovi RLP asistují čtyři místopředsedové - Stálí představitelé dalších čtyř členských zemí RLP. Pro rok 2023 se jedná o Lucembursko, Bolívii, Gambii a Maledivy. V Byru jsou tak vždy zastoupeny všechny regionální skupiny OSN. Společně s předsedou tvoří koordinační orgán RLP, tzv. Byro. V případě sporů v Byru je tradičně snahou jeho členů dospět ke konsensu, k rozhodování na základě hlasování prakticky nedochází.

Předsedu dále podporuje tým složený z pracovníků Sekretariátu RLP - Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a národních expertů.

Jak je to s národním členstvím?

Po dobu předsednictví bude ČR nadále vykonávat roli členské země Rady - účastnit se vyjednávání rezolucí a hlasování o nich, zapojovat se do univerzálního periodického přezkumu (vč. vlastního přezkumu v lednu 2023).

Stálý představitel České republiky při OSN v Ženevě Václav Bálek byl dne 9. prosince zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva

thumb

Stálý představitel České republiky při OSN v Ženevě Václav Bálek byl dne 9. prosince zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva. Této prestižní funkce se ujal 1. ledna 2023. Je to vůbec poprvé, kdy český zástupce předsedá hlavnímu mezivládnímu… více ►