česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Stálá mise České Rebubliky v Ženevě, Jiří Luhan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výbor pro práva dítěte posuzoval zprávu České republiky

Dne 22. ledna 2019 se Výbor pro práva dítěte zabýval úvodní zprávou České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie.

Delegace ČR, vedená paní Andreou Baršovou, ředitelkou odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, představila úvodní zprávu a zdůraznila, že všechny skutky vymezené v Opčním protokolu jsou podle českého práva trestné a že Národní strategie boje proti obchodování s lidmi zahrnuje kroky zaměřené přímo na boj proti obchodování s dětmi.  

V navazujícím interaktivním dialogu členové Výboru přivítali pokrok dosažený Českou republikou, včetně naplňování doporučení Výboru, a poukázali také na otázky, jimž je třeba se dále věnovat, jako je např. dostupnost komplexních dat nezbytných pro tvorbu strategií a právních nástrojů.