español  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

K podání žádosti o vízum pro občany Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru, Belize a Nikaraguy je místně příslušné Velvyslanectví ČR v Mexiku. Velvyslanectví ČR v Mexiku nezastupuje žádný jiný členský stát EU ve vydávání schengenských víz.
 

SCHENGENSKÉ (krátkodobé) VÍZUM   

  • do 90 dnů

***************************************

DLOUHODOBÉ VÍZUM 

  • pro pobyty na 91 dnů - 1 rok v ČR
  • opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenském prostoru

***************************************

DLOUHODOBÝ POBYT 

  • pro pobyty 91 dnů - 3 roky v ČR
  •  
  • udělují se jako "dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu" na 60 dnů, během kterých cizinec přicestuje do ČR a na území ČR převezme povolení k pobytu 
  •  
  • opravňují zároveň k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních státech schengenském prostoru

*************************************** 

 

DLOUHODOBÉ VÍZUM A DLOUHODOBÝ POBYT - ROZDÍLY

Dlouhodobé vízum i dlouhodobý pobyt se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Obecně lze říci, že dlouhodobé vízum je určeno především pro cizince, jejichž délka pobytu na území ČR se pohybuje v řádu měsíců – např. studium v několika měsíčním programu. Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno především pro cizince, jejichž předpokládaný pobyt na území ČR bude delší – např. vysokoškolské studium nebo zaměstnání

 

Objednání


Pro sjednání schůzky za účelem přijetí žádosti o vízum je nutné se předem objednat prostřednictvím e-mailu consulate_mexico@mzv.cz.

Veškeré dotazy k vízové agendě na Mexico.Consulate@mzv.cz

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

Jednacími jazyky Velvyslanectví ČR v Mexiku jsou čeština, španělština a angličtina.

                                               

Více informací:

                                                Souhrn vízových informací

                                                Informační publikace pro cizince

 

Místně příslušné země

Bezvízový vstup a pobyt v České republice/Schengenském prostoru

Jaké mám povinnosti jako bezvízový cestovatel? více ►

Cestovní zdravotní pojištění

Podmínky cestovního zdravotního pojištění více ►

Povinnost hlášení pobytu

Kdo a kde musí nahlásit pobyt? více ►

Sazebník vízových poplatků

Ochrana osobních údajů

Pravidla zacházení s vašimi osobními údaji více ►