español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 a Mexiko: Aktuální podmínky vstupu a platná opatření

Aktuální informace o opatřeních, která mohou ovlivnit vaše cesty.

Zde informujeme o podmínkách vstupu do Mexika v návaznosti na již přijatá či očekávaná opatření vlády proti šíření Covid-19: 

VSTUP NA ÚZEMÍ MEXIKA

Do Mexika jsou za dodržení základních podmínek k zamezení nákazy možné turistické cesty, při vstupu není požadován ani očkovací průkaz, ani test PCR či antigen ani potvrzení o prodělání nemoci - tyto dokumenty však mohou požadovat letecké společnosti a někdy i hotely. 

Upozorňujeme cestovatele, že i přes oficiální otevřenost mexických hranic se zejména na mezinárodním letišti v Mexico City množí případy nevpuštění do země, a to i pro cestovatele, kteří prokáží místo svého pobytu a prostředky na něj.  Bližší informace viz níže - kapitola Podrobné informace.


Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme s sebou mít kvalitní cestovní zdravotní pojištění pokrývající i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou potvrzení o očkování a/nebo platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - některé aerolinky jej vyžadují. Pro případ pozitivního testu doporučujeme také mít dostatečnou časovou a finanční rezervu (povinná izolace, posuny letu apod.).

OČKOVANÉ OSOBY

Země nerozlišuje mezi podmínkami pro očkované a neočkované cestovatele, potvrzení není při vstupu požadováno.

TESTOVANÉ OSOBY

Při vstupu na území Mexika není třeba se prokázat testem na Covid, tento však je téměř vždy požadován leteckými společnostmi a někdy také hotely.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Země při vstupu neřeší podmínky pro cestovatele, kteří prodělali Covid a mají dostatečné protilátky. Potvrzení o prodělání nemoci není tudíž celníky požadováno.

DĚTI

U dětí není, stejně jako u dospělých požadováno ani očkování, ano potvrzení o prodělání nemoci či test.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Není vyžadován žádný vstupní formulář. 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Země již funguje standardně, nošení roušek je dobrovolné.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě pozitivního výsledku testu je třeba se izolovat, což je možno v domácím prostředí či v hotelovém zařízení. Pokud jste asymptomatičtí či máte lehký průběh, setrvejte v uzavřeném pokoji (případně s donáškou jídla) až do dalšího testu.

TRANZIT

Pokud přes Mexiko tranzitujete do další země, je třeba splnit podmínky vstupu do cílové země, jinak nebudete přijati na palubu.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Veškeré vládní informace ke Covid-19 v Mexiku včetně telefonních čísel v jednotlivých státech, preventivních opatřeních i denně aktualizované statistiky lze nalézt na jednotné webové stránce:

https://coronavirus.gob.mx/

Vláda zavedla speciální informační linku 800-0044-800 , kde lze (ve španělštině) získat aktuální informace k situaci v Mexiku a v pohovoru s lékařem ověřit, zda je třeba, aby volající vyhledal lékařskou péči.V případě podezření na coronavirus (COVID-19) a projevení symptomů na našich webových stránkách uvádíme seznam nemocnic, kde provádí testy.

Pokud pro návrat do ČR či pro tranzit některou z dalších zemí potřebujete antigenní či /a RT-PCR test, můžete se obrátit na některou z celostátních laboratoří (viz níže), z nichž některé nabízejí také odběr vzorků v místě Vašeho pobytu.

www.chopo.com.mx 

www.medlifepruebascovid.com.mx 

https://lmpolanco.com/ (má pobočky i na vybraných mexických letištích)

https://genelab.mx/service/prueba-diagnostica-covid-19/

https://www.olab.com.mx/

PODROBNÉ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že nákaza ještě zcela nevymizela, vřele nedoporučujeme (také z bezpečnostních důvodů) používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků.

S cílem vyhnout se případnému nevpuštění do země zde přikládáme bližší informace o podmínkách vstupu:

Dle oficiálních stránek mexického Migračního institutu INAMI je zapotřebí v tištěné podobě (ve většině případů neexistuje možnost předložit podpůrnou dokumentaci v telefonu či tabletu) předložit:
a) Platný pas s minimální platností ke dni opuštění Mexika, tzn. občan ČR může opustit Mexiko i v poslední den platnosti pasu - ovšem nedoporučujeme
b) Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.)
c) Předložit zpáteční letenku (max doba pobytu 180 dní jako turista či jako zaměstnanec české či zahraniční firmy - tento zaměstnanec však nesmí být placen mexickou stranou)
d) Podpůrná dokumentace

  • Doklad o zajištěném ubytování (rezervace hotelu, souhlas majitele nemovitostí s ubytováním či obdobná forma dokladu o zajištěném ubytování)
  • Dopis mateřské, dceřiné či zahraniční společnosti, ve které se uvádí, že tato osoba je vyslána z důvodu poskytnutí pracovní/odborné praxe na území Mexika a tato společnost zaměstnanci vyplácí mzdu mimo území Mexika.
  • Doporučuje se i předložení platového výměru (či výpisu z účtu) nebo uvedení ve zvacím dopise skutečnost, že vysílací společnost bude hradit veškeré náklady spojené s ubytováním, stravou, dopravou a zdravotním pojištění.

Tato podpůrná dokumentace musí být ve španělštině. Každý cestovatel musí mít v tištěné podobě připravenou kompletní výše uvedenou dokumentaci. Neexistuje možnost, že by jeden z členů skupiny měl u sebe dokumentaci všech ostatních. Upozorňujeme, že v případě nevpuštění do země je cizinci na dobu zadržení na letišti před nastoupením do repatriačního letu většinou zabaven mobil.  

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Aktuální podmínky pro návrat do ČR lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.