español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak se vyhnout nevpuštění do Mexika?

V posledních letech se množí případy nevpuštění cestovatelů do Mexika. Zde najdete praktické rady, jak se takové situaci vyhnout

Upozorňujeme cestovatele, že i přes oficiální otevřenost mexických hranic se zejména na mezinárodních letištích v Mexico City a v Cancúnu množí případy nevpuštění do země, a to i pro cestovatele, kteří prokáží místo svého pobytu a prostředky na něj a nebo kteří přijíždějí s cestovní kanceláří. 

Na obou letištích již fungují automatické e-brány (e-gates), kde je možno dle informace mexického Imigračního úřadu projít i s českým pasem. Automatická brána vygeneruje papírové potvrzení o vstupu, které je nutno pečlivě uschovat, a automaticky udělí 180 dní turistického pobytu. Nicméně zvláště v Cancúnu se často stává, že brány nefungují či nefungují s nově přidanými zeměmi (včetně Česka) a pak je třeba projít  odbavením osobním - proto přikládáme požadavky pro vstup do Mexika, které by každý turista měl splňovat. 

Podmínky vstupu do Mexika - jak mohu předejít nevpuštění? 

S cílem vyhnout se případnému nevpuštění do země zde přikládáme bližší informace o podmínkách vstupu:

Dle oficiálních stránek mexického Migračního institutu INAMI je zapotřebí v tištěné podobě (ve většině případů neexistuje možnost předložit podpůrnou dokumentaci v telefonu či tabletu) předložit:
a) Platný pas s minimální platností ke dni opuštění Mexika, tzn. občan ČR může opustit Mexiko i v poslední den platnosti pasu - ovšem nedoporučujeme
b) Předložit zpáteční letenku (max. doba pobytu 180 dní jako turista či jako zaměstnanec české či zahraniční firmy - tento zaměstnanec však nesmí být placen mexickou stranou)
c) Podpůrná dokumentace

  • Doklad o zajištěném ubytování (rezervace hotelu na celý pobyt, souhlas majitele nemovitostí s ubytováním či obdobná forma dokladu o zajištěném ubytování)
  • Doklad o zajištěné dopravě po Mexiku - např. rezervace vozidla, rezervace autobusové jízdenky, letenky po Mexiku apod., nebo alespoň itinerář cesty a plán přejezdů
  • Pro vyslané pracovníky: Dopis mateřské, dceřiné či zahraniční společnosti, ve které se uvádí, že tato osoba je vyslána z důvodu poskytnutí pracovní/odborné praxe na území Mexika a tato společnost zaměstnanci vyplácí mzdu mimo území Mexika. Doporučuje se i předložení platového výměru (či výpisu z účtu) nebo uvedení ve zvacím dopise skutečnost, že vysílací společnost bude hradit veškeré náklady spojené s ubytováním, stravou, dopravou a zdravotním pojištěním.

Tato podpůrná dokumentace musí být ve španělštině. Každý cestovatel musí mít v tištěné podobě připravenou kompletní výše uvedenou dokumentaci. Neexistuje možnost, že by jeden z členů skupiny měl u sebe dokumentaci všech ostatních. Upozorňujeme, že v případě nevpuštění do země je cizinci na celou dobu zadržení na letišti před nastoupením do repatriačního letu většinou zabaven mobil.  

Jak postupovat, pokud mi na letišti odepřou vstup do Mexika? 

1) Požadujte umožnění telefonického hovoru s konzulátem nebo se svou rodinou, přáteli či známými. Mexické orgány by Vám měly dle mezinárodních zvyklostí povolit alespoň jeden telefonní hovor, abyste mohli informovat o své situaci.  

2) Pokud můžete, informujte Vy či Vaše rodina, přátelé nebo známí, co nejrychleji svou leteckou společnost. Dle mezinárodních zvyklostí leteckého práva se o občerstvení během zadržení a o co nejrychlejší zpáteční letenku musí postarat letecká společnost, která klienta do Mexika dovezla. Proto v případě nevpuštění do země vřele doporučujeme přátelům, známým či rodině nevpuštěného cestovatele, aby se na leteckou společnost obrátila a tyto služby urgovala. 

Jaké jsou pravomoci českého velvyslanectví v těchto případech?

Velvyslanectví ČR (a jakéhokoli dalšího státu) v Mexiku bohužel nemá pravomoc změnit rozhodnutí mexických orgánů o tom, koho do země vpustit či nikoli. Jedná se o výsostné právo každé země rozhodnout o tom, zda cizinci umožní vstup na své území. Toto právo využívá i ČR na svých hranicích. 

Konzulát však může (a opakovaně tak činí) požadovat, aby podmínky během čekání na zpáteční let byly důstojné a aby českým občanům byl zajištěn po celou dobu pobytu na letišti přístup k hygieně, občerstvení a informacím o dalších krocích. 

Konzulát dále, pokud o to český občan požádá a dodá příslušné informace, může informovat rodinu, přátele či známé nevpuštěného českého občana, aby jim vysvětlil situaci a sdělil jim, jaký bude další postup mexických orgánů. 

Konzulát také může, pokud mu český občan doručí svou stížnost, tuto přeposlat oficiální cestou příslušným mexickým orgánům.

Kde si mohu stěžovat na postup mexických orgánů? 

Pokud jste přesvědčen/a, že mexické orgány nejednaly s Vámi standardně a byla porušena Vaše základní lidská práva, doporučujeme se po návratu do ČR obrátit se stížností na Velvyslanectví Mexika v Praze, nebo podat stížnost na našem úřadě, případně i cestou Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze. Náš úřad poté stížnost předá příslušným mexickým orgánům k šetření.