español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže na Velvyslanectví ČR v Madridu

Studentům nabízíme stáže v délce 2-6 měsíců. Základním předpokladem je znalost španělštiny a angličtiny na úrovni B2 a výborná znalost češtiny.

Stáže jsou realizovány na politicko-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Madridu. Stážisté se tak mají možnost podílet na zpracování politicko-ekonomického zpravodajství, účastnit se jednání se španělskými partnery a odborných seminářů a konferencí, zapojit se do příprav jednání a pracovních cest velvyslance a diplomatických pracovníků, spolupracovat na realizaci projektů ekonomické diplomacie a kulturních akcí, jakož i na prezentaci aktivit ambasády na webu a sociálních sítích.

Komu jsou stáže určeny: studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a absolventům bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení

Jazykové požadavky:  španělština a angličtina na úrovni alespoň B2, výborná znalost češtiny slovem i písmem

Délka stáže: 2-6 měsíců 

Termín pro podání žádosti o stáž: nejméně 8 týdnů před předpokládaným zahájením stáže

Postup pro podání žádosti o stáž: 

Zájemce o stáž zašle na madrid@mzv.gov.cz strukturovaný životopis a motivační dopis obsahující termín a délku stáže;

Velvyslanectví zaslané dokumenty vyhodnotí a pokud navrhovanou stáž shledá jako logisticky a časově možnou a obsahově přínosnou, vyzve uchazeče k dodání následujících dokumentů

  1. Žádost o studijní stáž (DOC, 93 KB)
  2. Kopie občanského průkazu/pasu se Souhlas s pořízením kopie (DOC, 41 KB)
  3. Výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  4. Potvrzení o studiu
  5. Motivační dopis
  6. Strukturovaný životopis
  7. Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOC, 29 KB)
  8. Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření "D", "T" nebo "PT", je-li jeho držitelem

V případě schválení stáže podepíše velvyslanectví se stážistou Dohodu o stáži.  Na jejím základě též po jejím ukončení velvyslanectví stáž vyhodnotí a vydá stážistovi Potvrzení o absolvování stáže.

Ohledně možnosti uznání stáže do studia a čerpání finančního příspěvku doporučujeme zájemcům obrátit se na příslušné oddělení své fakulty.

Základní informace o absolvování stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR či na některém z českých zastupitelských úřadů naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.