español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixbay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska

(Archivní článek, platnost skončena 23.07.2021 / 13:15.)

ČR se aktuálně nenachází na španělském seznamu rizikových zemí z hlediska epidemiologické situace! V souladu s novými španělskými příjezdovými opatřeními tak všechny osoby přijíždějící do Španělska z ČR letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Tento QR kód je vyžadován již leteckou společností při odbavení, jakož i kontrolními orgány na španělských letištích, a týká se i dětí. Žádné další požadavky na cestující z ČR kladeny nejsou (potvrzení o očkování, prodělání nemoci covid-19 či negativní výsledky testů se týkají jen cestujících z rizikových zemí). Je ale nutné ověřovat požadavky samotných leteckých společností, které se mohou lišit! Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, a to v případě letecké či lodní dopravy vyplnění příjezdového formuláře a u cest z rizikových zemí předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu, na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost vyplňování příjezdového formuláře a předložení QR kódu ani žádného potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě.

V souladu s hodnocením ECDC vyřadilo Španělsko ČR ze seznamu rizikových zemí z hlediska epidemiologické situace. PRO CESTUJÍCÍ Z ČR TAK PLATÍ POUZE POVINNOST VYPLNĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO SANITÁRNÍHO ONLINE FORMULÁŘE A OBDRŽENÍ TZV. QR KÓDU, který musí být předložen letecké společnosti a kontrolním sanitárním orgánům na španělských letištích. JE OVŠEM NUTNÉ OVĚŘIT SI U LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZDA ONY SAMY NEMAJÍ NĚKTERÉ DALŠÍ POŽADAVKY PRO PŘEPRAVU, jako např. negativní testy!!!

Zvláštní sanitární formulář se vyplňuje výhradně elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (aplikace se poměrně osvědčuje, není při vyplňování třeba čekat na vstupní bezpečnostní kód). Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem (QR kód s označením TRANSIT). Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Při vstupu do Španělska z ĆR nově není nutné předkládat ani potvrzení o kompletním očkování, prodělání onemocnění covid-19 ani negativní výsledky testů na covid-19, které se týkají pouze rizikových zemí. Je nicméně nutné konzultovat požadavky leteckých společností, které mohou např. negativní výsledky testů vyžadovat. Seznam tzv. rizikových zemí je zveřejněn a každý týden aktualizován na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/ a na webu https://www.spth.gob.es .

Na pozemní dopravu se nevztahuje povinnost předložení příjezdového formuláře a QR kódu. Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie zemí nově musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení (o kompletním očkování, prodělané nemoci či o negativním výsledku testu). Tato povinnost se ovšem nevztahuje na osoby pouze tranzitující těmito rizikovými oblastmi na cestě do Španělska. V této souvislosti upozorňujeme na nové požadavky francouzských úřadů, které vyžadují negativní test i při pozemním tranzitu Francií od neočkovaných osob (pro více informací doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Paříži).

Podrobnější informace viz znění příslušného španělského předpisu: https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf ,   https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf

Seznam tzv. rizikových zemí Španělsko aktualizuje každý týden a jeho aktuální znění je dostupné na Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - Profesionales - Spain Travel Health (mscbs.gob.es)

VÝJIMKY U VYBRANÝCH ZEMÍ SVĚTA

V současné době platí omezení letů mezi Španělskem a Brazílií a Jihoafrickou republikou, kdy na území Španělska mohou vstoupit jen občané Španělska a Andorry nebo jejich rezidenti. Osoby přijíždějící do Španělska z Indie musí ihned po příletu do desetidenní karantény.

Od 24. května 2021 mohou bez PCR testu do Španělska vstoupit osoby přijíždějící z Velké Británie a Severního Irska, Austrálie, Izraelu, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Jižní Korey, Thajska, Číny, Hongkongu a Macaa.

TRANZIT

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. S ukončením platnosti nouzového stavu na území Španělska k 9. 5. 2021 přešla kompetence k přijímání restrikcí na vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Nově musí všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů před cestou vyplnit sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Všechna opatření přijatá centrální vládou v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

2. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR již víceméně funguje (např. Madrid, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Upozorňujeme v této souvislosti všechny cestující konzultovat případné dodatečné požadavky ze strany leteckých společností přímo s nimi. Některé z nich nabízejí na svých webech vyhledavače destinací s výpisem všech požadavků.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku funguje, eventuálně s nižší frekvencí a při splnění sanitárních opatření.

3. OPATŘENÍ

Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. Tento krok znamená konec právní opory pro celou řadu omezení každodenního života v jednotlivých autonomních oblastech. Konkrétní boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Společným rysem nové situace je zejména konec perimetrálních uzavírek celých autonomních oblastí, mezi nimiž tak již bude pohyb volný (výjimkou jsou pouze některá autonomie, které budou uzavírat vybrané okresy v závislosti na ukazatelích nákazy - Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcía). Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání.  V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňovány.

S platností od 26. 6. 2021 je upravena bezpodmínečná povinnost nošení roušek či respirátorů ve venkovních prostorách. Nové vládní nařízení umožňuje nepoužívat zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách, kde je možné zachovat bezpečný odstup alespoň 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti. Ochrana dýchacích cest je tak povinná ve všech uzavřených prostorách s přístupem veřejnosti, ve všech otevřených prostorách bez možnosti zachovávat 1,5 metrový odstup od ostatních osob, ve všech dopravních prostředcích (letadla, autobusy, vlaky, lanovka, taxi), jakož i na nástupištích a zastávkách.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučujeme před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Velvyslanectví ČR v Madridu
Embajada de la República Checa
Avenida Pio XII, no. 22-24, 28016 Madrid
tel.: +34 91 353 18 80 (recepce)
e-mail: madrid@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/madrid/ 

Konzulární úsek:
tel.: +34 91 353 18 96/97; e-mail: consulate_madrid@mzv.cz

Diplomatická služba:
tel: +34 699 982 307

Honorární konzuláty ČR ve Španělsku

Španělské instituce:

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informationcovid19coronavirusairportsandflights.html

5. NÁVRAT DO ČR

Jak kontinentální Španělsko, tak i Baleárské a Kanárské ostrovy jsou z pohledu ČR v červené zóně, tj. jako země s vysokým rizikem. To značí povinnost vyplnění příjezdového formuláře a PCR či antigenního testu před cestou do ČR a následně druhého PCR testu po příjezdu v ČR, ovšem nejdříve pátý den. Do té doby povinnost samoizolace. Výjimkou jsou osoby s kompletním očkování proti covid-19 a osoby s prodělaným onemocněním v posledních 180 dnech.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Pravidla návratu do ČR.

Další informace též v samostatném článku Cestování a podmínky vstupu do ČR.

Testovací místa:

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Seznam testovacích míst ve Španělsku podle klm.com (PDF, 149 KB)

Dónde hacer el test PCR en España: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Centros y universidades habilitados para realizar pruebas PCR - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)