česky  українською 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Genealogický výzkum, pátrání po předcích

Pochází Vaši předkové z dnešní Ukrajiny (bývalé Volyně, Haliče či Podkarpatské Rusi)? Máte zájem zjistit více o svém původu? Naše informace Vám poradí, jak postupovat.

Bohužel, situace na Ukrajině je při pátrání po rodinné (či jakékoli) historii velmi složitá. Jednak jednotlivé historické oblasti mají nyní obvykle jiná jména a některé se rozkládají v několika státech.

Volyň zahrnuje několik současných administrativních oblastí Volyňskou, Rivnenskou a Žytomyrskou, což je veliké území rozlohou srovnatelné téměř s celou ČR.

Halič se částečně rozkládá ve východním Polsku, částečně ve Lvovské, Ternopilské a Ivano-Frankivské oblasti.

Podkarpatská Rus je nyní ukrajinské Zakarpatí.

Bukovina leží částečně v Rumunsku, Moldavsku a ukrajinské Černivecké oblasti

V průběhu času navíc došlo v těchto oblastech k několikerému předávání moci mezi rakousko-uherskou monarchií, Poláky, imperiálními a sovětskými Rusy, Maďary, Čechy, Rumuny a Němci, což mělo často za následek ztrátu či zničení matrik a archivů, na kterém se navíc ještě definitivně podepsala socialistická administrativa. Získat archivní informace je tak stále nesmírně obtížné.

V prvé řadě bychom proto doporučili využít dostupné literatury, která je k dispozici a může Vám poskytnout základní vodítko. Někdy jsou v literatuře dokonce vyjmenovávány přímo rodiny žijící v té či oné obci, jindy obsahují odkaz na další literární zdroje.

Volyň.
Krajané Po stopách Čechů ve východní Evropě Petra Kokaisla a kolektivu (Společnost pro rozvojovou spolupráci při provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze)
Obrázky z dějin menšinového školství v zahraničí Ilony Moravcové z FF Univerzity Pardubice
Publikace o českém osídlení Volyně vydává také Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, resp. její pobočka v Uničově. Vydávají také časopis, kde je možné zveřejnit příslušnou inzerci.

Jistou měrou Vám mohou pomoci i krajanské spolky na Volyni, ve Lvovské či Zakarpatské oblasti, ale spíše až poté, co přesněji identifikujete místo, kde Váš předek žil. A teprve následně se můžete také vypravit pátrat v matrikách, k čemuž je nezbytná osobní přítomnost či zmocněný právní zástupce. Matriky a archivy obvykle na písemné žádosti nereagují.

Bohužel, pátrání pomocí telefonních seznamů je v podstatě nemožné, jelikož do současné doby neexistuje jejich elektronická podoba.

Dalším řešením je obrátit se na specializovanou firmu, která se takovým šetřením zabývá. Pokud zadáte do vyhledavače termín "genealogical research Ukraine", dostanete odkazy na řadu institucí, které Vám mohou pomoci. Upozorňujeme však, že se jedná o komerční službu.

Rovněž v českých archivech by měly být informace o přesidlování Čechů ze SSSR po druhé světové válce.

Věříme, že Vám tato informace poskytne alespoň základní návod a inspiraci, kterým směrem se vydat. Přejeme Vám, aby Vaše pátrání bylo úspěšné.