česky  english  français 

Advanced search

Consular Fees


Consular and visa fees are payable exclusively in cash in Zambian Kwacha (ZMW). No other currencies are accepted. No debit / credit cards are accepted. The fee is counted based on a current exchange rate at the time of submitting the application. Kindly note that the applicable exchange rate changes every month. 

CONSULAR AND VISA FEES

150 a

ověření podpisu

signature verification/notarization

250 CZK

151 a

ověření kopie (za každou stranu)

copy verification/notarization (per each page)

300 CZK

151 b

ověření kopie pro Zvláštní matriku v Brně (za každou stranu)

copy verification/notarization for Special Vitals Records Office in Brno (per each page)

150 CZK

151 c

ověření překladu (za každou stranu)

translation verification/notarization (per each page)

300 CZK

151 d

ověření překladu pro Zvláštní matriku v Brně (za každou stranu)

translation verification/notarization for Special Vitals Records Office in Brno (per page)

150 CZK

150 e

česká apostila na český dokument

Czech apostille on a Czech public document

100 CZK

159 b

přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona

declaration of Czech Citizenship under § 31, 32, 35 and 36

500 CZK

 

159 a

vydání osvědčení o státním občanství České republiky

issuance of Czech Citizenship Certificate

300 CZK

163

zápis narození/sňatku do Zvláštní matriky v Brně

record of birth/marriage into the Special Vitals Records Office in Brno

200 CZK

153 a

duplikát rodného, oddacího nebo úmrtního listu

issuance of copy (duplicate) of a Czech Birth/Marriage/Death Certificate

300 CZK

154 a

změna příjmení na dřívější příjmení (po rozvodu)

change of surname to the previous one (after divorce)

100 CZK

154 b

změna jména nebo příjmení v ostatních případech

change of surname in other cases

1 000 CZK

3 b

osvědčení o rodném čísle

issuance of Personal Number

100 CZK

157 a

vydání biometrického cestovního pasu ČR

Czech biometric passport

1200 CZK

157 a

vydání biometrického cestovního pasu ČR (pro mladší 15 let)

Czech biometric passport (child under age of 15)

400 CZK

157 b

vydání cestovního průkazu

emergency travel document

400 CZK

158 a

vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob

certificate of the permanent residence in the Czech Republic

150 CZK

158 b

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

termination of the permanent residence in the Czech Republic

300 CZK

 

144 a

žádost o krátkodobé vízum

short-term visa application

80 EUR

144 a

žádost o krátkodobé vízum (dítě 6-12 let)

short-term visa application (child age 6-12)

40 EUR

144 a

žádost o krátkodobé vízum (dítě do 6 let / studium / RP EU)

short-term visa application (child under age 6 / study / family member of EU citizen)

0 EUR

144 b

krátkodobé vízum (občan ALB, ARM, AZE, BIH, MDA, MKD, MNE, RUS, SRB, UKR)

short-term visa (citizen of ALB, ARM, AZE, BIH, MDA, MKD, MNE, RUS, SRB, UKR)

40 EUR

144 A

žádost o dlouhodobé vízum

long-term visa application

2 500 CZK

144 A

žádost o dlouhodobé vízum (dítě do 6 let)

long-term visa application (child under age 6)

0 CZK

162 a

žádost o povolení k pobytu

long-term residence permit application

2 500 CZK

162 b

žádost o zaměstnaneckou kartu

employee card application

5 000 CZK

144 A

žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání

long-term visa for business purposes

5 000 CZK