česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství ČR

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím našeho konzulátu.

Pro případ, že potřebujete prokázat státní občanství České republiky a nemáte ani platný český pas ani platný občanský průkaz, existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky.

Žádost o zjištění státního občanství mohou občané ČR podat u našeho velvyslanectví, přičemž ji velvyslanectví zasílá k vyřízení do České republiky. K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně, a to výhradně na základě předchozí registrace e-mailem na: lusaka@embassy.mzv.cz nebo na tel. čísle: +260 211269878.

K podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit následující doklady:

 1. Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (PDF, 95 KB),
 2. Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (DOC, 50 KB). V případě žádosti pro dítě mladší 15 let se vyplní následující Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství ČR pro dítě mladší 15 let (DOC, 55 KB),
 3. Doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
  K žádosti o zjištění státního občanství žadatel připojí doklady o českém  (československém) státním občanství jako např. domovský list, neplatné osvědčení o českém (československém) státním občanství, neplatný český či československý cestovní pas, rodné a oddací listy apod., pokud je žadatel má. Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (řidičský průkazu jiného státu apod.). Totožnost osoby může být potvrzena i jiným občanem ČR, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, dostaví se osobně na náš úřad a podepíše svědeckou výpověď.
 4. Originály českých matričních dokladů. Těmito doklady se rozumí:
 • a) rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
 • b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
 • c) dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
 • d) doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
 • e) doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

         5. Správní poplatek ve výši 300 Kč. Správní poplatek se vybírá na místě v hotovosti v místní měně ZMW po přepočtu dle platného kurzu České národní banky České republiky

 


Doplňující údaje

Žádost musí být čitelně a úplně vyplněná.  Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními (např. apostilou, superlegalizací), nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Doba platnosti osvědčení k podání žádosti o cestovní pas je 12 měsíců od jeho data vystavení.

Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce.

 

přílohy

Dotazník ke zjištění státního občanství a vydání... 54 KB DOC (Word dokument) 25.4.2018

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání... 49 KB DOC (Word dokument) 25.4.2018

Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání... 94 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2018