english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pexels.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další odložení termínu a změny v požadavcích na označení zboží UKCA

Nová britská vláda v rámci podpory podnikání bude po dobu dalších dvou let až do 31. prosince 2024 vedle označení UKCA nadále uznávat označení CE. Bude záležet zcela na firmách, které označení se rozhodnou používat. Vláda také provede revizi budoucích plánů označování výrobků s cílem minimalizace nákladů a zátěže pro firmy v dlouhodobějším horizontu.

Označení UKCA vstoupilo v platnost 1. ledna 2022. Značka UK Conformity Assessed (UKCA) je povinné značení určitého zboží, prokazující konformitu s britskou legislativou. Systém UKCA měl být původně zaveden v roce 2022, aby plně nahradil standard značení CE. Britská vláda 18. listopadu oznámila, že firmy dostanou další 2 roky na to, aby zavedly nové označení bezpečnosti výrobků. Po změnách oznámených na konci června jde o další kroky, které mají firmám usnadnit používání nových označení shody pro většinu výrobků uváděných na trh v Anglii, Skotsku a Walesu. Pro zdravotnická zařízení, stavební výrobky, lanové dráhy, převozitelná tlaková zařízení, bezobslužné letecké systémy, železniční výrobky a námořní zařízení platí jiná pravidla, která aktuálně připravují zodpovědná ministerstva. Pro zboží uváděné na trh v Severním Irsku bude i nadále platit CE označení. Označení UKNI bude vyžadováno pokud bude k testování výrobku použit pro posuzování shody orgán ve Velké Británii. Celá tisková zpráva je k dispozici na webu britské vlády pod tímto odkazem.

Aktualizované zdroje informací pro firmy:

V případě přijetí patřičné legislativy budou dále platit následující dvě opatření týkající se snížení nákladů související se značením UKCA, které byly oznámeny v červnu 2022 s upravenými časovými harmonogramy v souladu s prodloužením. Podnikům by bylo dovoleno do 31. prosince 2027 připojovat označení UKCA a uvádět informace o dovozcích pro produkty ze zemí EHP (a v některých případech ze Švýcarska) na průvodní dokument nebo štítek. Výrobci by také mohli používat činnosti posuzování shody pro označení CE provedené do 31. prosince 2024 jako základ pro označení UKCA, až do vypršení platnosti certifikátu nebo do 31. prosince 2027, podle toho, co nastane dříve.

 

Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Londýně