english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay a Velvyslanectví ČR v Londýně
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový nástroj pro podporu vstupu českých firem na britský trh (PROPEA)

Spojené království patří k 10 pilotním zemím, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájilo činnost projektu PROPEA. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou velvyslanectví ČR, dotované služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Ve Spojeném království bude českým firmám takové služby nabízet Česko-britská obchodní komora (CBCC). Služby jsou ze 70% dotované Ministerstvem zahraničních věcí. 

Prostřednictvím projektu PROPEA získávají české firmy další možnost podpory při svém vstupu na zahraniční trh. Služby v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje ekonomický a obchodní úsek velvyslanectví ČR v Londýně (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi v Británii, při účasti českých firem v britských veřejných tendrech, atd.) a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a CzechInvest v Londýně (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů). 

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny poskytnuté proexportní služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. 

Ve Spojeném království bude českým firmám služby PROPEA nabízet Česko-britská obchodní komora (CBCC) a firmy mohou v rámci PROPEA v Británii využít následující služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (ve smyslu např. vytvoření marketingové a PR strategie a nastavení konceptu reklamy, nikoliv samotného nákupu reklamního prostoru);
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;

Jak postupovat v případě zájmu českých firem o využití služeb PROPEA ve Velké Británii: 

Kontaktujte poskytovatele, Česko-britskou obchodní komoru v Londýně (CBCC), konkrétně p. Davida Majora (dmajor@cbcc.org.uk), a to česky či anglicky, a upřesněte, o které z výše uvedených služeb máte zájem. CBCC Vám připraví obsahovou a cenovou nabídku, ze které bude patrné, jakou cenu byste za službu zaplatili přímo (30% nákladů) a jaká část bude pokryta dotací z PROPEA (70%).  Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro Velkou Británii, služby je možno tedy využívat pouze do vyčerpání rozpočtu. Žádosti budou zpracovány v pořadí jejich doručení realizátorovi (CBCC).    

V případě potřeby doplňujících dotazů se můžete obrátit také na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy: oeu.london@embassy.mzv.cz

Aleš Opatrný, obchodně-ekonomický rada, velvyslanectví ČR v Londýně