english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Veronika Macleod
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pamětní deska na bývalém Skotsko-Československém domě v Edinburghu

Pamětní deska byla odhalena na bývalém Skotsko-československém domě v Edinburghu honorární konzulkou Veronikou Macleod a paní Alenkou Soukup, dcerou manželů Soukupových, zakladatelů původního domu z roku 1940, třebaže dům byl oficiálně otevřen prezidentem Benešem až v roce 1941.

Deska byla odhalena jako připomínka dobrých vztahů mezi Skotskem a Českou republikou a zároveň jako památník československým vojákům, kteří bojovali za naši svobodu ve druhé světové válce. Právě tento dům v této zemi se stal jejich druhým domovem.

Současní majitelé domu na adrese 34 Lauder Road, Fiona a John Doddsovi, sami navrhli instalaci pamětní desky, která by připomínala společnou historii a přátelské vztahy mezi našimi zeměmi. Sponzorem plakety, která zdobí průčelí domu, je pan Denham Mather.

Slavnostnímu aktu byli kromě nynějších majitelů domu přítomni také historik Eduard Stehlík a další hosté, například paní Olga Franks, která zastupovala Skotský, český a slovenský fond, charitativní organizaci, která od počátku milénia pořádala krajanské akce. Z jejich výtěžků podporovala studenty z Česka a Slovenska, aby zde mohli studovat na letních kurzech Edinburské university. Je téměř neuvěřitelné, že šedesát let od otevření Skotsko-československého domu se jen o několik ulic dále konaly zahradní slavnosti pro naše krajany. Dalším hostem byla jedna z ředitelek České školy v Edinburghu paní Radka Petersen, která spolu s Veronikou Macleod převzala z rukou Alenky Soukup bustu prvního československého prezidenta. Tento dar je poděkováním paní konzulce za výzkum historie skotsko-československých vztahů a za její snahy o jejich obnovení. Přítomní hosté se tak dozvěděli o pohnuté historii tohoto uměleckého díla. Busta, která byla majetkem Jana Masaryka, se po mnoha desítkách let vrátila zpět do Skotska a nyní je ve vlastnictví školy.

Paní Macleod seznámila přítomné s některými zajímavostmi svého několikaletého výzkumu, například o vztahu T. G. M. a jeho potomků ke Skotsku.

Doktor Stehlík je autorem výstavy České stopy ve Skotsku, kterou přivezl a v prostorách honorárního konzulátu představil veřejnosti. Při této příležitosti promluvil o událostech druhé světové války a vazbách mezi tehdejším Československem a Skotskem. Nejdůležitějším počinem této doby byla operace Anthropoid, jejíž účastníci Kubiš a Gabčík měli Skotsko-československý dům navštívit před svým výcvikem SOE v Arisaigu.

Tyto akce v Edinburghu podporují fundraising spojený s probíhající renovací a zamýšleným rozšířením Památníku československým parašutistům v Arisaigu. Projekt realizují pánové E. Stehlík a M. Matějíček za podpory P. Millara a V. Macleod a dalších. Do fundraisingu se můžete zapojit zde.

Další akcí konzulátu a České školy bylo představení výstavy České stopy ve Skotsku široké krajanské veřejnosti. Tato společná akce je jedním z mnoha počinů, kterými se škola snaží již pátým rokem rozvíjet odkaz svých předchůdců a zprostředkovávat českou kulturu krajanské společnosti.

Galerie


Scottish-Czechoslovak House Plaque