english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o úmrtní list na základě britského matričního dokladu

Jak postupovat, pokud máte k dispozici britský úmrtní list a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého úmrtního listu.

Nejdůležitějším podkladovým materiálem pro zapsání matriční události, k níž došlo ve Velké Británii, do české matriky, je britský matriční doklad (úmrtní list).

Předkládaný britský matriční doklad musí být nejprve ověřen speciálním ověřením (razítko s podpisem), které se nazývá APOSTILA a které vydává britské ministerstvo zahraničních věcí (FCO). Bližší informace naleznete na našem webu.

Následně je třeba matriční doklad nechat úředně přeložit do českého jazyka, a to včetně APOSTILY (tj. je třeba nechat přeložit jak matriční doklad, tak apostilu, přičemž překlad musí být překladatelem pevně připojen k překládaným dokumentům). Překlady vyhotovené žadatelem nelze akceptovat. Je třeba předložit ÚŘEDNÍ překlad vyhotovený překladatelem, který má pro tuto činnost příslušné zkoušky a oprávnění.

Uplatnit lze pouze tyto dva druhy překladů:

 1. Pokud je překlad vyhotoven překladatelem působícím ve Velké Británii (na překladu je britské překladatelské razítko, příp. české překladatelské razítko, které však není osvědčením o překladu provedené českým soudním překladatelem), provede naše velvyslanectví ještě ověření tohoto překladu, které je nezbytné pro použití v ČR. Ověření překladu je zpoplatněno dle položky 151d Sazebníku poplatků.
 2. Pokud je překlad vyhotoven českým soudním překladatelem (na překladu je kulaté razítko s českým státním znakem), ověření překladu velvyslanectví již neprovádí. Takový překlad lze opatřit i ve Velké Británii, viz seznam překladatelů.

Seznam překladatelů, kteří poskytli své údaje našemu velvyslanectví

Pozn.: Velvyslanectví v nedávné době zaregistrovalo množící se případy, kdy vyřízení apostily a následného překladu nabízejí jako zprostředkovatelé některé soukromé společnosti. Při kontrole předložených listin, které tyto společnosti pro žadatele obstarali, byla zjištěna řada nepřesností, a to jak při obstarání apostily (např. apostila byla vystavena na nesprávný matriční doklad), či při překladu (kdy překlad neobsahoval ověřovací doložku příslušného překladatele, příp. byl překlad pořízen do slovenského jazyka). Z výše uvedených důvodů doporučujeme vyřizovat apostilu po vlastní linii a překlad ve spolupráci s autorizovanými překladateli.

**********************************************************************************************

K vystavení českého úmrtního listu je třeba předložit následující doklady:

 • vyplněný formulář č. 9 - Zápis o úmrtí;
 • doklad o státním občanství České republiky zemřelého;
 • apostilovaný originál britského úmrtního listu ve formě úplného matričního výpisu a jeho překlad do češtiny;

a je-li k dispozici:

 • rodný list zemřelého, u vdaných a rozvedených žen též český oddací list;
 • rodný list zemřelého, pokud byl svobodný;
 • oddací list zemřelého, pokud byl ženatý;
 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v České republiky je zemřelý registrován;
 • doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
 • lékařskou zprávu - list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva - písemné oznámení lékaře.

 

Pozn.: Přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně je osvobozeno od poplatku (Pozn.: Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně je obecně zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků);

 

Pozn.: Pokud zemřelá osoba nevlastnila v okamžiku úmrtí platný český doklad, je třeba požádat rovněž o vydání osvědčení o státním občanství ČR (dále OSVČ), které dosvědčí, že zemřelá osoba byla v okamžiku úmrtí českým občanem. Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat

 1. příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
 2. fyzická osoba, které prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

V daném případu je třeba vyplnit formulář č. 3b) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - zemřelá osoba. Ostatní údaje týkající se zemřelé fyzické osoby, pro kterou je osvědčení vydáváno, se uvedou v dotazníku ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení, který se k žádosti přikládá, tj. ve formuláři č. 4a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství. Dále je třeba opět vyplnit formulář č. 1 Osobní údaje za žadatele, který o osvědčení žádá.

Žádost o OSVČ doporučujeme podat zároveň se žádostí o zápis úmrtí s tím, že vydané OSVČ zašle příslušný krajský úřad po jeho vydání na zvláštní matriku v Brně.

 

**********************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Kontakty: Velvyslanectví České republiky - konzulární oddělení

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz (pozn.: ZÚ vyřizuje denně kolem stovky emailů, na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem).

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

přílohy

Zápis o úmrtí 44 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016

Žádost o OSVČ par 42 - zemřelá osoba 215 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011